Kvote 2 på informationsstudier

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på informationsstudier 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til informationsstudier på Københavns Universitet.

På informationsstudier modtog vi 95 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 26 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen ved at beskrive, hvilke uddannelseselementer de finder særlig interessante, og forklare hvorfor. Det var godt, når ansøgerne forholdt sig til uddannelsens indhold og brugte konkrete eksempler herfra til at begrunde deres motivation for at studere uddannelsen.

 

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over de udfordringer, de kan møde undervejs i uddannelsen, og beskrev, hvordan de kan arbejde realistisk med dem ud fra deres egne styrker og svagheder
  • at ansøgerne viste kendskab til de krav, der bliver stillet til det at være studerende på informationsstudier, og reflekterede over, hvordan de kan bruge egne ressourcer til at leve op til dem. Det var generelt godt, når ansøgerne underbyggede deres pointer med konkrete eksempler.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over og gjorde sig nogle forestillinger om, hvordan de kan arbejde med en given problemstilling. Det var godt, når ansøgerne kom med forslag til, hvilke konkrete metoder de ville bruge til at undersøge en problemstilling
  • at ansøgerne reflekterede over at arbejde og løse opgaver i grupper og viste indsigt i, hvordan de kunne bidrage til at skabe et godt samarbejde med deres medstuderende.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev klart, tydeligt og velargumenteret. Det vil sige begrundede deres pointer ved at trække på viden om uddannelsen, dens indhold og de krav, der bliver stillet til dem.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.