Kvote 2 på jura

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på jura

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

Vi vurderer dit studiepotentiale ved at se på dine resultater fra kvote 2-prøven og dine interviewbesvarelser. Dvs. om du har de kompetencer, det kræver for at gennemføre en universitetsuddannelse.

Vi kan fx se på:

 • Om du er målrettet i din tilgang til opgaveløsning, såvel som det at fuldføre uddannelsen
  Dine forventninger til dig selv som studerende
 • Hvordan du forestiller dig, at dine erfaringer kan bruges på din kommende uddannelse ud fra dit kendskab til uddannelsens indhold
 • Hvordan du klarede dig i kvote 2-prøven, og hvordan du lever op til de øvrige kriterier
 • Hvis du har studeret før: Hvordan vil du sikre, at du fuldfører denne uddannelse? Hvad er anderledes denne gang?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På jura vurderer vi dine faglige færdigheder på baggrund af dine resultater af kvote 2-prøven og dine interviewbesvarelser.

Vi lægger især vægt på:

 • Gode sproglige kompetencer i dansk og engelsk – især god sprogforståelse og læsefærdigheder.
 • Gode kompetencer inden for fagområder som kultur, samfund og historie.
 • Lyst og evne til at læse mange, relativt vanskelige videnskabelige tekster på dansk og engelsk.

Vi vægter, at dine evner og din interesse for disse fagområder skinner tydeligt igennem i dine besvarelser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer din faglige motivation på baggrund af dine interviewbesvarelser.

Din faglige motivation kommer fx til udtryk gennem din viden om uddannelsen og din interesse for fagområdet.

Vi kan fx se på:

 • Hvordan din interesse for uddannelsens fagområde kommer til udtryk
 • Hvordan du beskriver elementer ved uddannelsen, der har gjort indtryk på dig
 • Hvorfor du vil studere på universitetet, og om du ved, hvad det kræver af dig
 • Dine overvejelser om karriere under og efter endt uddannelse

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer dit kendskab til uddannelsens form og indhold på baggrund af dine interviewbesvarelser.

Vi kan fx se på:

 • dit kendskab til uddannelsens fag, indhold, opbygning, undervisnings- og arbejdsformer
 • hvordan du forholder dig til uddannelsens bredde inden for fagområdet
 • dine overvejelser og kendskab til jobmuligheder efter endt uddannelse
 • dine forventninger til uddannelsen og til dig selv (ved du hvad uddannelsen kræver af dig?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer din formidlingsevne på baggrund af din interviewbesvarelse.
Du skal kunne formidle og argumentere præcist og nuanceret med kun få fejl.

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene), eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til jura på Københavns Universitet.

På jura modtog vi 1598 ansøgninger til 87 kvote 2-pladser. 255 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 33 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne realistisk beskrev udfordringer og løsninger ved gruppearbejde ved fx at komme ind på handleplaner, forventningsafstemninger og gruppekontrakter
 • at ansøgerne reflekterede over livet som studerende på jura ved fx at komme ind på struktur og prioriteringer som del af hverdagen på en videregående uddannelse.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne udviste kendskab til bacheloruddannelsen i jura ved fx at nævne et eller to obligatoriske fag eller valgfag eller ved at have været til Åbent Hus eller Studerende for en dag
 • at ansøgerne formåede at koble bacheloruddannelsen i jura til et fremtidigt arbejde – fx ved at reflektere over, hvordan jura kan anvendes i praksis eller ved at nævne muligheder i forhold til karriereveje efter endt uddannelse.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne skrev sammenhængende med en logisk opbygget argumentation, der samtidig viste deres samfundsforståelse
 • at ansøgerne nævnte juridiske argumenter på begge sider af det emne, der skulle overvejes, frem for politiske eller etiske argumenter.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved at være gennemarbejdede og forståelige i et klart og varieret sprog. Samtidig var der en opmærksomhed på grammatiske regler og korrekt retstavning.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.