Kvote 2 på asienstudier (kinastudier)

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på asienstudier (kinastudier)

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til asienstudier (kinastudier) på Københavns Universitet.

På asienstudier (kinastudier) modtog vi 32 ansøgninger til 3 kvote 2-pladser. 11 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og faglig motivation, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste indgående kendskab til Kina ved fx at følge med i øvrige medier eller gennem læsning om blandt andet landets kultur og historie. Det var godt, når ansøgerne kom med eksempler på, hvad de havde undersøgt og havde særlig interesse i.
  • at ansøgerne udtrykte et klart formål med at starte på uddannelsen. Fx ved at angive konkrete eksempler på, hvad de ville arbejde med efter endt uddannelse.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste tydeligt kendskab til studieordningen og var afklarede med, hvor meget sproget fylder på uddannelsen, og at der er et obligatorisk udenlandsophold.
  • at ansøgerne reflekterede over egne evner og svagheder, som de potentielt ville have med at studere en uddannelse med stort fokus på sprog. Det var godt, når ansøgerne underbyggede deres argumentation med konkrete eksempler.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne nævnte konkrete kilder, fx nyhedsmedier eller dokumentarer. Det var godt, når ansøgerne udviste kildekritisk bevidsthed, herunder fx hvilken rolle de vestlige medier spiller i det narrativ, der bliver skabt omkring Kina.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at formidlingen var klar og tydelig med god vekslen mellem korte og lange sætninger. De bedste besvarelser formåede at underbygge synspunkter og påstande med relevante argumenter og konkrete eksempler.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.