Kvote 2 på klassisk arkæologi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på klassisk arkæologi 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til klassisk arkæologi på Københavns Universitet.

På klassisk arkæologi modtog vi 53 ansøgninger til 2 kvote 2-pladser. 12 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 33 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale, faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forholdt sig til og reflekterede over beskrivelserne af uddannelsen på studier.ku.dk, fx de obligatoriske kurser og uddannelsens forskellige arbejdsformer
  • at ansøgerne konkret beskrev, hvad der interesserer dem ved uddannelsen, og forklarede hvorfor. Det kunne fx være interesse for monumenter i klassisk arkæologi, forbindelsen mellem templer og religion eller andre relevante genstandsfelter og/eller problemstillinger.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste indsigt i arbejdet som klassisk arkæolog samt interesse for det, fx ved at komme ind på konkrete fremtidige jobmuligheder
  • at ansøgerne reflekterede over de begrænsede faglige jobmuligheder og italesatte andre karriereveje, som uddannelsen kan føre til.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forholdt sig til, at uddannelsen kræver, at de skal læse faglitteratur på andre moderne hovedsprog end engelsk, fx på tysk, italiensk eller fransk, og ligeledes forholdt sig til, at de skal deltage i det propædeutiske undervisningsforløb i klassisk græsk og latin, hvis de ikke har haft Græsk A og Latin A i gymnasiet
  • at ansøgerne kom ind på emner fra klassisk arkæologi, hvor emnerne har en specifik geografisk dimension og dermed en sproglig udfordring, fx romersk arkæologi og italiensk.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev klart, kortfattet og forståeligt med en godt opbygget argumentation.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.