Kvote 2 på kognitions og datavidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på kognitions og datavidenskab

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kognitions og datavidenskab vurderer vi dine faglige færdigheder på baggrund af dine resultater af kvote 2-prøven og dine interviewbesvarelser.

Faglige færdigheder vi især vægter på uddannelsen:

 • Gode matematiske kompetencer
 • Evnen til at ræsonnere logisk
 • Kendskab til mennesket som biologisk og psykologisk organisme i samspil med sine omgivelser
 • Gode sproglige færdigheder i dansk og engelsk – især god sprogforståelse og læsefærdigheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til kognitions- og datavidenskab på Københavns Universitet.

På kognitions- og datavidenskab modtog vi 120 ansøgninger til 5 kvote 2-pladser. 36 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 34 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne viste, at de var klar over omfanget af datalogiske og matematiske kurser på uddannelsen samt vigtigheden af gode datalogiske og matematiske kompetencer

 • at ansøgerne viste, at de havde gjort sig overvejelser om samspillet mellem uddannelsens forskellige elementer – fx ved at komme ind på, hvordan matematiske, statistiske og datalogiske kompetencer bruges i arbejdet med data i eksperimentelle projekter.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne udviste kendskab til en eller flere af uddannelsens specialiseringer og den konkrete faglige opbygning

 • at ansøgerne reflekterede over, hvad der motiverede dem i forhold til specialisering på uddannelsen – fx ved at formulere, hvordan en specialisering var interessant i forhold til andre, eller ved at komme ind på, hvordan erhvervede kompetencer på uddannelsen kan anvendes efter endt uddannelse.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • at ansøgerne korrekt angav de uafhængige og afhængige variable, funktionsforskriften og modellens parametre.
   
 • at ansøgerne udviste evnen til faglig relevant problemløsning og logiske ræsonnementer. Ansøgerne kunne fx se relevante sammenhænge og give en plausibel forklaring på spørgsmålet.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne havde tænkt over, hvem der skulle modtage deres besvarelse. Derudover blev der skrevet og formidlet i et letlæseligt og grammatisk korrekt dansk.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Matematik A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.