Kvote 2 på kommunikation og it

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på kommunikation og it

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til kommunikation og it på Københavns Universitet.

På kommunikation og it modtog vi 216 ansøgninger til 12 kvote 2-pladser. 70 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede kendskab til uddannelsen og overvejede, hvordan egne kompetencer og erfaringer kan hjælpe dem med at klare sig godt igennem. Det var godt, når ansøgerne brugte konkrete eksempler til at understøtte deres pointer.
  • at ansøgerne reflekterede over mulige karriereveje, og hvordan de kan bruge det, de lærer på uddannelsen, i praksis og i deres fremtidige arbejde.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne ikke kun identificerede, hvilke udfordringer de kunne møde undervejs på uddannelsen, men også reflekterede over, hvordan de ville håndtere udfordringerne. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler på udfordringer og løsninger.
  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan det at blive udfordret fagligt både kan være svært, men også en styrke i forhold til at udvikle sig.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne formåede at anvende relevante faglige begreber og termer til at styrke deres argumentation.
  • at ansøgerne demonstrerede at kunne forholde sig kritisk og selvstændigt til casen, de blev præsenteret for. Det var også godt, når ansøgerne perspektiverede til det omkringliggende samfund, da det viste, at ansøgerne havde viden, der rakte ud over casens indhold, samt gode analytiske kompetencer. 

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formåede at formidle deres pointer kort og tydeligt og uddybe ved at reflektere over konkrete eksempler.  

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.