Kvote 2 på mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi)

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vurderer din formidlingsevne på baggrund af din interviewbesvarelse.

Du skal kunne formidle og argumentere præcist og nuanceret med kun få fejl.

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) på Københavns Universitet.

På Mellemøstens sprog og samfund (assyriologi, nærorientalsk arkæologi, ægyptologi) modtog vi 37 ansøgninger til 2 kvote 2-pladser. 9 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale, faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • Nærorientalsk arkæologi: at ansøgerne brugte konkrete eksempler til at beskrive deres faglige interesse for uddannelsen og/eller fag og kurser på uddannelsen. Det var også godt, når ansøgerne reflekterede over erhvervsmuligheder samt over viden og kompetencer, som de ville tilegne sig i løbet af uddannelsen, og hvordan de ville kunne bruge det tilegnede på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse.

 • Ægyptologi: at ansøgerne beskrev baggrunden for deres interesse for fagområdet. Fx hvordan og hvorfor deres interesse for oldægyptisk arkitektur opstod. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over deres faglige motivation ved fx at give eksempler på, hvilke uddannelseselementer de glædede sig særligt til, og hvorfor.

 • Assyriologi: Der var ingen interviewsvar til denne uddannelse.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale, kendskab til uddannelsen og faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • Nærorientalsk arkæologi: at ansøgerne reflekterede over uddannelsens undervisningsmetoder, herunder fx at uddannelsen indeholder en del gruppearbejde. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over, hvordan de ville indgå i et gruppearbejde, og hvilke styrker og udfordringer der er forbundet med denne undervisningsform.

 • Ægyptologi: at ansøgerne forholdt sig til og reflekterede over at skulle studere en uddannelse med stort fokus på sprog og grammatik. Det var godt, når ansøgerne overvejede, hvad der kunne være af udfordringer i denne forbindelse, og hvordan de ville klare sig igennem dem.

 • Assyriologi: Der var ingen interviewsvar til denne uddannelse.

 

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

 • Nærorientalsk arkæologi: at ansøgerne gav en god opsummering på dansk af den akademiske engelske tekst, hvor de fremdrog de væsentligste pointer. Det var godt, når ansøgerne pegede på og skelnede mellem de steder i teksten, hvor der er tale om information, og hvor der er tale om fortolkning.

 • Ægyptologi: at ansøgerne reflekterede over den oldtidsægyptiske histories udvikling, og hvordan den på nogle punkter stadig påvirker udviklingen af de moderne samfund, som vi kender i dag.
   
 • Assyriologi: Der var ingen interviewsvar til denne uddannelse.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev sammenhængende sætninger og bakkede deres pointer op med argumenter og eksempler.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.