Kvote 2 på økonomi

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på økonomi

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til økonomi på Københavns Universitet.

På økonomi modtog vi 316 ansøgninger til 36 kvote 2-pladser. 95 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste viden om konkrete detaljer om uddannelsen, fx i form af fagudbud, faglige profiler og efterfølgende jobmuligheder efter endt uddannelse

  • at ansøgerne formåede at differentiere økonomiuddannelsen fra andre beslægtede uddannelser, herunder beskrev egen motivation og faglige interesse for at læse uddannelsen.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste en moden og detaljeret refleksion over egne begrænsninger og muligheder for at håndtere disse, fx gennem grundig planlægning, struktur i hverdagen og deltagelse i læsegrupper

  • at ansøgerne formåede at koble egne kompetencer til færdigheder, der kan bringes i anvendelse på studiet.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste kendskab til det centrale, faglige begreb i spørgsmålet, fx ved at reflektere over den økonomiske politik, teori og metode, der er relevant for casen

  • at ansøgerne meningsfuldt og sammenhængende argumenterede for løsningsmuligheder i forhold til den konkrete case og derudover reflekterede over medførte effekter deraf.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne anvendte korrekt grammatik og stavning. Derudover fremførte ansøgerne en klar og tydelig argumentation.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen og karakterer i faget Matematik A indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den matematiske/logiske del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige matematik, grafer og tabeller samt logik og mønstergodkendelse.