Kvote 2 på pædagogik

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på pædagogik

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til pædagogik på Københavns Universitet.

På pædagogik modtog vi 167 ansøgninger til 12 kvote 2-pladser. 53 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 30 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste kendskab til uddannelsen og reflekterede over, hvordan deres egne erfaringer og kompetencer fra tidligere uddannelse kunne hjælpe dem med at klare sig godt på pædagogik.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvilke udfordringer de forestillede sig at møde på uddannelsen, og kom med relevante eksempler på erfaringer, som de mente ville hjælpe dem med at håndtere udfordringerne
  • at ansøgerne overvejede det at studere en uddannelse på universitetet. Det var godt, når ansøgerne supplerede deres overvejelser med konkrete og relevante eksempler.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste viden og indsigt i aktuelle samfundsmæssige pædagogiske spørgsmål ved at komme med konkrete eksempler. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over, hvordan uddannelsen kan bidrage til udfordringer og diskussioner på samfundsplan.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne brugte klare og præcise eksempler til at understøtte deres pointer, og at ansøgerne var reflekterede i deres svar samt skrev i et sprog, der ikke var overakademiseret, men samtidig uden brug af talesprog.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.