Kvote 2 på religionsvidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på religionsvidenskab

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til religionsvidenskab på Københavns Universitet.

På religionsvidenskab modtog vi 86 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 23 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 25 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste faglig motivation og kendskab til uddannelsen ved at referere til et eller to fagelementer og forholde sig til det/dem. Det var særlig godt, når ansøgerne reflekterede over, hvorfor fagelementet er interessant og en vigtig del af uddannelsen, og ikke kun opremsede kurser og fag.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over, hvordan de ville gribe det an, hvis de blev bedt om at analysere en religiøs tekst. Det var godt, når ansøgerne trak på deres erfaringer og tidligere tilegnede kompetencer med at analysere faglige tekster. Det var særlig godt, når ansøgerne nævnte konkrete analyseredskaber og viste forståelse for at anvende dem korrekt.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne reflekterede over og viste forståelse for Clifford Geertz’ religionsdefinition og kom med konkrete og korrekte eksempler på de religiøse fænomener, som Geertz skriver om.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne formåede at skrive korrekt, forståeligt og sammenhængende. De bedste besvarelser havde en god rød tråd og en godt opbygget argumentation. 

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.