Kvote 2 på retorik

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på retorik

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til retorik på Københavns Universitet.

På retorik modtog vi 106 ansøgninger til 6 kvote 2-pladser. 27 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 30 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne viste forståelse af retorik som et bredt felt af kommunikation og viste tydeligt kendskab til uddannelsen ved at nævne konkrete elementer. Fx nævne specifikke fag eller anden viden, de havde opnået ved deltagelse i fx Åbent Hus.
  • at ansøgerne trak på tidligere erfaringer og tydeligt forklarede, hvorfor disse var særligt relevante i forhold til at studere uddannelsen.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne ikke kun nævnte relevante udfordringer ved at studere uddannelsen, men også overvejede, hvordan de ville håndtere dem. Det var godt, når ansøgerne kom med konkrete eksempler på udfordringer og metoder til at håndtere dem.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriterierne faglige færdigheder og studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne demonstrerede gode analytiske og sproglige kompetencer. Det var godt, når ansøgerne viste forståelse for talens formål og den komplekse situation, den tager afsæt i. Det var vigtigt, at ansøgerne supplerede med citater fra talen og nuanceret overvejede, hvordan disse fungerede i talesituationen.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev klart og tydeligt og ikke brugte unødigt kompliceret sprog. Den gode besvarelse fremstod forholdsvist korrekturlæst og indeholdt kun få fejl.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Karakterer i de gymnasiale fag Dansk A og Engelsk indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Resultatet fra den sproglige del i kvote 2-prøven indgik i vurderingen. Det vil sige generel læsning, faglig læseforståelse og engelsk læseforståelse.