Kvote 2 på statskundskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på statskundskab

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til statskundskab på Københavns Universitet.

På statskundskab modtog vi 664 ansøgninger til 30 kvote 2-pladser. 119 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 37 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste forståelse for, hvad der er særligt ved statskundskabsuddannelsen, uden blot at opremse fag og emner

  • at ansøgerne udviste en konkret forståelse af uddannelsens jobmuligheder og fagligheder og personlig motivation for at opnå disse – fx ved at vise deres individuelle nysgerrighed for samfundsmæssige problemstillinger og sammenholde den med en faglig motivation.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriteriet studiepotentiale, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste en indsigt i betydningen af gruppearbejde og ønskede at deltage heri. Derudover var det godt, hvis ansøgerne reflekterede over eventuelle udfordringer, der kan opstå i gruppesamarbejdet.

  • at ansøgerne udviste en forståelse for brug af konkrete studieteknikker og deres fordele og ulemper i gruppearbejdsprocessen ved fx at komme ind på læsestrategier, skriveprocesser og analyseapparater og -metoder.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne formåede at identificere og argumentere for de væsentligste udfordringer i casen. Derudover identificerede ansøgerne relevante aktører, institutioner og organisationer.

  • at ansøgerne ikke blot redegjorde for casen, men brugte deres faglige færdigheder til at afveje og begrunde de udvalgte væsentligste udfordringer i den.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev grammatisk korrekt, fx i form af god tegnsætning, retstavning og præcist ordvalg. Derudover indeholdt de bedste besvarelser en god sætningsstruktur samt logisk argumentation.  

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.