Karrieremuligheder

Kemikere er de eneste, der kan skabe helt nye stoffer. For de bygger verden op atom for atom.

Den kemiske industri beskæftiger sig med at omdanne råmaterialer som olie, naturgas, vand, luft, mineraler og metaller til over 70.000 produkter. Blandt andet energikilder, medicinalvarer, farvestoffer, plastik, kunstgødning, tekstiler, papir, metaller, og petroleumsprodukter.

Med kemiens metoder kan du skabe billigere, sundere eller bare bedre materialer og stoffer.

Som bachelor i kemi kan du bruge dine faglige og analytiske kompetencer og de teoretiske og eksperimentelle metoder, du har lært på uddannelsen, til at løse problemstillinger inden for alle grene af kemi. 

Du opnår fx en dyb forståelse af, hvordan kemiske stoffer opfører sig, og hvordan de kan fremstilles eller omdannes. Du kan derfor udvælge og anvende de rigtige metoder til at løse kemiske problemer i samarbejde med andre faggrupper.

Derudover har du lært at arbejde sikkert og miljømæssigt forsvarligt i et laboratorie og bruge laboratorieudstyr til kemiske formål.

Læs mere om uddannelsens indhold under undervisning og opbygning >>

 

Med en bacheloruddannelse i kemi kan du fortsætte direkte på den 2-årige kandidatuddannelse i kemi. På Københavns Universitets kemiuddannelse kan du specialisere dig i uorganisk kemi, organisk syntese, fysisk kemi eller analytisk kemi. Der er også mulighed for at vælge en kandidatuddannelse i en lidt anden retning.

Du kan læse videre på disse kandidatuddannelser på Københavns Universitet. Uddannelserne er engelsksprogede:

Se hvilke kandidater på KU, denne uddannelse er forhåndsgodkendt til at give adgang

 

Færdiguddannede kandidater i kemi får især job inden for udvikling, forskning, ledelse og formidling. Den private sektor aftager cirka 40 procent af de færdiguddannede kemikere. Omkring 20 procent får beskæftigelse inden for forskning og undervisning på universiteter og andre højere læreanstalter.

Du kan også undervise i kemi på gymnasiet eller andre ungdomsuddannelser. Andre finder job inden for rådgivning, analyse og lignende i den offentlige sektor. Endelig rejser nogle til udlandet for at forske eller arbejde.

Eksempler på jobs for kemikere

Den kemiske industri: Halvdelen af verdens befolkning er afhængige af kunstgødning for at kunne brødføde sig selv. Ny EU-lovgivning stiller krav om mindre skadelige opløsningsmidler og tilsætningsstoffer. Fremtiden stiller krav til stærkere og lettere plast- og polymermaterialer. Alt sammen ting der kræver kemikere, både i udviklings- og produktionsfasen.

Miljøsektoren: Kemikere udvikler grøn og bæredygtig produktion, opfinder nye solceller, enzymer og katalysatorer, og rådgiver om klimaspørgsmål, ozonhuller og CO2 samt ophobning og nedbrydning af miljøfremmede stoffer.

Den farmaceutiske industri: Kemikere udvikler lægemidler, vitaminer, hudplejeprodukter og meget andet.

Transport, energi og affaldssektoren: Kemikere kan optimere genbrug og forbrænding.

Undervisning: Kombiner forskning og undervisning på universitetet eller hjælp kommende generationer af gymnasieelever til at forstå kemiens betydning.

Ministerier og kommuner: Når der skal lovgives om forurening af jord, vand og luft, kan kemikere bidrage med viden om hvordan stofferne nedbrydes.

Fødevare og ingrediens-sektoren: Kemikere kan udvikle nye, sikrere stoffer til konservering, og metoder til at kontrollere og analysere fødevarer. 

 

Ja! Vil du være forsker, er det oplagt, at du læser videre på kandidatuddannelsen i kemi eller kandidatuddannelsen i medicinalkemi. Det er nemlig det første trin på stigen mod en egentlig forskningskarriere.

Efter endt kandidatuddannelse kan du fortsætte med en ph.d., som er en egentlig forskeruddannelse.