Kemi med specialisering i medicinalkemi

Opfind fremtidens medicin

Som medicinalkemiker opfinder du fremtidens lægemidler. Med kemiens metoder fremstiller du helt nye kemiske stoffer der kan udvikles til at kurere nogle af de sygdomme, som i dag står uden behandlingsmuligheder.

Læs mere om den faglige profil og jobmuligheder, hvis du specialiserer dig i medicinalkemi.

Opbygning 

Ligesom på de andre studieretninger under kemi, skal du tilmelde dig det 3årige bachelorstudie i kemi. Efter et år kan du vælge specialiseringen. I løbet af det første år på studiet bliver du præsenteret for en række grunddiscipliner, fx organisk kemi, uorganisk kemi, fysisk kemi og analytisk kemi.

Du får en grundig indføring i både teoretisk og praktisk kemi, i at udvikle nye stoffer i laboratoriet og beregne deres egenskaber med de nyeste computerbaserede teoretiske metoder.

Tilsammen giver den teoretiske og eksperimentelle tilgangsvinkel en fagligt bred viden inden for kemien. En viden, der giver dig et godt afsæt for din viderespecialisering i medicinalkemi.

Oven i får du på specialiseringen medicinalkemi en fokuseret undervisning i medicinalkemi, biokemi, cellebiologi og molekylærbiologi og genetik.

Derudover kan du vælge at kombinere din kemiuddannelse med fag fra de andre naturvidenskabelig fagretninger, du kan mikse med humanistiske fag, eller du kan tage et eller flere semestre på et af de mange udenlandske universiteter, som Kemisk Institut har samarbejdsaftaler med.

På de naturvidenskabelige uddannelser er studieåret opdelt i fire blokke af hver 9 uger. Før hver blok er der en vejledningsuge. I en blok følger du enten et enkelt eller to sideløbende undervisningsforløb.

Med en specialisering i medicinalkemi kan dit normerede studieforløb se ud på følgende måde:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Uorganisk kemi 1 Introduktion til matematik for de kemiske fag Uorganisk kemi 2 Anvendt spektroskopi
Organisk kemi Anvendt matematik for kemikere Kemisk binding
2. år Termodynamik og kinetik Eksperimentel fysisk kemi Grundlæggende farmakologi og lægemiddelstoffers biotilgængelighed Videregående organisk kemisk syntese
Videregående organisk kemi Biokemi
3. år Introduktion til medicinalkemi Bachelorprojekt
Molecular Pharmacology Videnskabsteori og etik for de kemiske fag

 

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus