Kvote 2 på litteraturvidenskab

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i en kvote 2-prøve. Og hvis dit resultat fra prøven er blandt de bedste til uddannelsen, skal du ligeledes deltage i et interview. 

Kvote 2-kriterier på litteraturvidenskab 

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen indgår i kvote 2-vurderingen, enten gennemsnittet, eller karakterer i specifikke fag (adgangskravene) eller begge dele.

 

 

 

Kvote 2-vurdering 2023

Hvis du søgte om optagelse i kvote 2 i år og fik afslag på din ansøgning, kan du her se, hvordan vi vurderede årets ansøgninger til litteraturvidenskab på Københavns Universitet.

På litteraturvidenskab modtog vi 151 ansøgninger til 7 kvote 2-pladser. 39 gik videre til interview.

Hvis du blev inviteret til interview, var din score fra kvote 2-prøven mindst 32 eller højere.
Læs mere om resultaterne af dette års kvote 2-prøve.

Det faglige optagelsesudvalg på uddannelsen foretog en helhedsvurdering ud fra de seks kvote 2-kriterier. Din interviewbesvarelse, dine karakterer fra din adgangsgivende eksamen og evt. supplering og din kvote 2-prøves resultater indgik i vurderingen.

Sådan vurderede vi din interviewbesvarelse

Kriterierne studiepotentiale, faglige færdigheder, faglig motivation og kendskab til uddannelsen indgik i vurderingen af din interviewbesvarelse. 

I spørgsmål 1, som undersøgte kriterierne studiepotentiale og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne udviste viden om, at det er en læsetung uddannelse, og samtidig udviste forståelse for, hvad det betyder at studere en akademisk uddannelse på universitetet. Det var godt, når ansøgerne reflekterede over, at uddannelsen stiller krav til, at man arbejder akademisk med litteraturen, og at det rækker ud over evnen til at kunne læse meget.
  • at ansøgerne ikke kun nævnte tidligere erfaringer og kompetencer, men beskrev, hvorfor de var relevante at nævne. Fx at ansøgerne forklarede, hvordan erfaringen ville hjælpe dem til at klare sig igennem et fag.

I spørgsmål 2, som undersøgte kriterierne studiepotentiale, faglig motivation og kendskab til uddannelsen, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne forholdt sig til begge underspørgsmål
  • at ansøgerne reflekterede over, hvorfor de gerne vil studere litteraturvidenskab, og kom med konkrete eksempler på uddannelseselementer, de særligt glæder sig til, og begrundede hvorfor.

I spørgsmål 3, som undersøgte kriteriet faglige færdigheder, udmærkede de bedste besvarelser sig ved:

  • at ansøgerne evnede at læse og forstå en akademisk tekst. Det var godt, når ansøgerne tog fat på et eller flere konkrete citater fra teksten og fortolkede på det. 
  • at ansøgerne reflekterede over tekstens indhold og deres fortolkning af den. Det var fint, når ansøgerne også satte spørgsmålstegn ved det, de ikke forstod i teksten, i stedet for at prøve at fortolke på noget, de var usikre på var korrekt.

Inden for kriteriet formidlingsevne

De bedste besvarelser udmærkede sig ved, at ansøgerne skrev grammatisk korrekt, anvendte korrekt tegnsætning og ikke brugte unødigt kompliceret sprog. Hvis ansøgerne anvendte faglige begreber og termer, var det vigtigt, at disse var brugt korrekt. Den gode besvarelse var velargumenteret og godt struktureret.

Karaktererne for den adgangsgivende eksamen

Gennemsnittet fra den gymnasiale eksamen indgik i vurderingen.

Kvote 2-prøvens resultater

Det samlede resultat fra kvote 2-prøven indgik i vurderingen.