Hvorfor læse biokemi? 

Alt liv består af samspil mellem komplekse kemiske strukturer. De styrer processer og reaktioner, der foregår i den levende organisme. Som biokemiker kobler du biologi og kemi både teoretisk og i laboratoriet. Du dykker ned i den enkelte celles univers og undersøger processer som fx genregulering, stofskifte, immunforsvar og energiomsætning.

Hvad kan jeg blive med biokemi? 

Biotek- og medicinalindustrien har brug for medarbejdere, der forstår cellers kemiske processer til at udvikle fremtidens medicin og behandlingsformer. Samspillet mellem viden om biologi og kemi, analytiske evner og erfaring med at opstille og udføre laboratorieforsøg, gør dig attraktiv i alle brancher, der har med menneskets sundhed at gøre.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

Som bachelorstuderende i biokemi er der i store træk tre måder, som du vil blive undervist på:

 • Forelæsninger i auditorier, hvor én underviser gennemgår nyt stof. Der er i høj grad tale om envejskommunikation, fordi der ofte er 100-200 studerende i auditoriet.
 • Eksaminatorier eller regneøvelser der bruges til gennemgang af stof, regneøvelser eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra din ungdomsuddannelse med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
 • Laboratorieøvelser eller feltkurser er en undervisningsform, der åbner mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

Opbygning

Du kommer til at arbejde meget i laboratoriet og at arbejde teoretisk med biokemisk grundviden. Du stifter hurtigt bekendtskab med aktuelle forskningsområder og tilhørende analyser, og du lærer at bruge fagspecifikke IT-værktøjer.

Du bliver forberedt til at specialisere dig inden for stort set alle emner på kandidatuddannelsens fire retninger: Molekylær cellebiologi og immunologi, molekylær genetik, molekylær mikrobiologi eller proteinkemi. 

På tredje år af uddannelsen kan du følge op til to valgfrie kurser samt 1-2 begrænset valgfrie kurser, hvor du kan vælge bredt inden for biokemi. Du kan også bruge valgfriheden på et udlandsophold eller på at lave et virksomhedsprojekt.

Biokemi er et fagområde, hvor udviklingen går meget hurtigt. Det er en udfordring at være ajour med, hvad der sker hele tiden, og som konsekvens forandrer studiet sig i takt med fagets udvikling. Det betyder, at du aldrig kommer til at kede dig.

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

Nedenfor kan du se, hvordan dit samlede studieforløb ser ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

En blok svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Nogle kurser er på 15 ECTS og tæller dermed for to kurser:

Udlandsophold eller virksomhedsprojekt

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber? Eller kunne du tænke dig at anvendeteorier og metoder i praksis i enerhvervsmæssig sammenhæng, mens du opbygger forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og samarbejdet med andre faggrupper? Så er et udlandsophold eller en virksomhedspraktik måske noget for dig.

Studieordninger

Biokemi på Københavns Universitet

To studerende fortæller om undervisning, studiemiljø og det faglige indhold på biokemiuddannelsen på SCIENCE, Københavns Universitet.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i biokemi. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Når du læser på bacheloruddannelsen i biokemi, får du en grundig viden om levende organismers opbygning og funktion, og de reaktioner der sker inde i cellerne på det molekylære plan. Det betyder, at du ud over teoretisk viden blandt andet lærer:

 • at arbejde eksperimentelt i laboratoriet både biokemisk og med levende organismer.
 • at fortolke egne resultater og sætte dem i relation til andres.
 • at formulere og analysere biokemiske problemstillinger.

FAQ Karrieremuligheder

Biokemi er en uddannelse, hvor du kombinerer de to fagområder biologi og kemi. I løbet af de første to år vil du lære en del kemi (almen og uorganisk kemi, organisk kemi og fysisk kemi).

Den kemiske viden du opnår danner grundlag for biokemien, hvor du lærer om makromolekyler (DNA, RNA, kulhydrater og proteiner), stofskiftet (fx glykolysen, citronsyrecyklus, nitrogenstofskiftet), samt enzymologi. Samtidig lærer du i celle- og molekylærbiologi, hvordan celler kommunikerer, deler sig, og reparerer fejl i arvematerialet.

Du bliver også introduceret til bioinformatik, hvor du arbejder med biologiske data og lærer at bruge forskellige IT-værktøjer til biologisk dataanalyse.

Som bachelor i biokemi har du fået en række kompetencer:

 • Du kan arbejde med levende organismer (bakterier, archaea, gær, cellekulturer, planter).
 • Du kan definere, afgrænse, formulere og analysere en biokemisk/biologisk problemstilling.
 • Du kan selvstændigt planlægge og udføre videnskabelige eksperimenter og tolke, hvor pålidelige de er.
 • Du kan bruge laboratorieudstyr og IT-værktøjer til løsning af kemiske, biokemiske, biologiske og bioinformatiske problemstillinger.
 • Du kan fortolke forsøgsresultater og sætte dem i en større sammenhæng.
 • Du kan formulere dig klart med den rigtige faglige terminologi – og du har fået et godt overblik over dit forskningsfelt.

Læs mere om uddannelsens opbygning her >>

 

Med en bacheloruddannelse i biokemi kan du læse videre på den to-årige kandidatuddannelse i biokemi (uddannelsen er engelsksproget). Her kan du specialisere dig indenfor fire retninger: Molekylær cellebiologi og immunologi, molekylær genetik, molekylær mikrobiologi, eller proteinkemi.

Bacheloruddannelsen giver også adgang til en række andre engelsksprogede kandidatuddannelser:

Du kan også læse videre på andre universiteter:

Se de kandidatuddannelser på KU, denne uddannelse giver adgang til

 

Som kandidat i biokemi kan du få job i bl.a. bioteknologiske virksomheder eller i medicinalindustrien.

En del bliver ansat i offentlige forskningsinstitutioner. Mange kandidater forsætter i en forskeruddannelsesstilling (ph.d.) enten i Danmark eller i udlandet. Andre ansættes inden for kvalitetssikring og produktion.

Du kan også få arbejde på forskningsinstitutioner i udlandet. Endelig finder en del arbejde inden for statens administration, fx i Miljøministeriet og Fødevarestyrelsen.

 

Ja! Uddannelsen er opbygget med et stærkt fokus på at lære dig at mestre eksperimentelt arbejde og arbejde med forskningsrelaterede problemstillinger.

Hvis du læser videre på en kandidatuddannelse i biokemi, vil du komme til at lave et forskningsprojekt på et års varighed. Næsten halvdelen af de færdiguddannede kandidater i biokemi fortsætter med at tage en ph.d. enten på Københavns Universitet eller et andet sted i verden.

 

Det kan du blive som biokemiker

Pernille er kandidat i biokemi fra Københavns Universitet og arbejder som patentrådgiver hos Høiberg.

Studieliv

Bacheloruddannelsen i biokemi holder til i Københavns Biocenter på Ole Maaløes Vej. Biocentret er en del af universitetets Nørre Campus.

De studerende har deres egen café (mBAR), som de deler med de studerende på molekylær biomedicin. Her arrangerer de ud over fredagsbarer også en masse andre sociale aktiviteter, fx filmaftener, strikkeklub og meget mere.

Biokemi laver sammen med molekylær biomedicin hvert forår en revy – så er du til sang og dans, eller at spille i band, er revyen en oplagt mulighed for at dyrke den interesse. Biokemikerne deltager også i fodboldturneringen, som afholdes blandt alle uddannelserne på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.

Læs interviews med studerende på Biokemi >>

Studiemiljøet på biokemi

Linea læser bacheloruddannelsen i biokemi på Københavns Universitet. Her fortæller hun om studiemiljøet og livet som studerende.

Det faglige studieliv på biokemi

Linea læser bacheloruddannelsen i biokemi på Københavns Universitet. I denne film fortæller hun om uddannelsens faglige indhold.

En studiestart for alle

Inden undervisningen starter, holder vi en studiestart i august for dig og dine nye medstuderende. Her står et hold af tutorer, der allerede går på din uddannelse, klar til at tage godt imod jer. Tutorerne har planlagt en række sociale og lærerige aktiviteter for alle, så du får en tryg og god start på din nye uddannelse.

Få indblik i, hvad der sker i din første tid på studiet – og hvornår du skal sætte kryds i kalenderen.

Mød de studerende

Man får en god idé om, hvordan kroppen fungerer. Fx hvordan en celle producerer energi, når vi indtager føde som kulhydrater eller fedt, og hvordan det bliver nedbrudt.

Emil, studerende på biokemi, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Emil, der læser biokemi

Besøg os

Du har flere muligheder for at besøge os på biokemiuddannelsen. Her kan du få en forsmag på uddannelsen og studiemiljøet.

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

Skovskolen i Nødebo holder åbent hus bla. på uddannelserne Have- og parkingeniør, Urban Landskabsingeniør og Natur- og kulturformidler

Torsdag den 29. februar 2024

Skovskolen
Nødebovej 77A
Nødebo
3480 Fredensborg

 

Programmet for dagen offentliggøres senere. Til den tid vi du kunne se, hvornår de enkelte uddannelser holder oplæg.

 

 

Vær opmærksom på, at det koster penge at parkere på Campus-arealerne i København. Der kan betales med mobilen. Orienter jer det pågældende sted.

Find vej til Nørre Campus

Find vej til Frederiksberg Campus

Forældrecafé
Er du bare chauffør? Eller har du spørgsmål til, hvordan du bedst hjælper dit unge menneske i gang med en universitetsuddannelse?

Så slip ham eller hende løs i boderne og til uddannelsesoplæggene og slå dig ned i forældrecaféen, hvor du over en kop kaffe eller te kan tale med andre forældre, SCIENCEs studie- og karrierevejledere, SPS-konsulenten og de studieledere og undervisere, der dropper forbi i løbet af dagen.

En snak om uddannelsen i biokemi

Til Åbent Hus kunne du møde Emma og Waldemar, som læser biokemi. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Nørre Campus, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

Studieåret er delt op i blokke:

 • Blok 1 og 2 i efteråret fra starten af september til slutningen af januar
 • Blok 3 og 4 i foråret fra starten af februar til slutningen af juni

Ud over de 4 blokke i foråret og efteråret er det også muligt at tage kurser i sommerferien (blok 5).

 

 

Hver blok består af ca. 8 ugers undervisning, en eksamensuge og en mellemuge. Du vil altså have kortere kurser og gå til eksamen oftere, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse.

Det sker i undervisningsugerne

I undervisningsugerne har du skemalagt undervisning sammen med dine medstuderende. 

Det sker i eksamensugen

I eksamensugen har du eksamener. Afhængigt af hvornår på ugen dine eksamener ligger, skal du både bruge ugen til at

 • forberede dig til eksamen
 • deltage i eksamen.

Det sker i mellemugen

Mellemugen er skemafri. Det betyder, at der ikke er planlagt undervisning.

Du kan bruge ugen på at

 • gå til reeksamen, hvis der er et tidligere kursus, du ikke har bestået
 • forberede dig til dine næste kurser
 • deltage i studierelevante arrangementer, hvis du har tid og lyst
 • holde helt fri fra studiet og lade op til endnu en blok.

 

Studieårets opbygning i blokke betyder, at du får nyt skema op til 4 gange om året. Det skal de fleste nye studerende lige vænne sig til.

Dit skema ændrer sig fra blok til blok og er afhængig af, hvilken slags undervisning der er på dine kurser.

 

 

Alle kurser har en skemagruppe, alt efter hvilket tidsrum undervisningen ligger i. Ud fra skemagruppen kan du se, hvornår på ugen din undervisning kommer til at ligge.

På den måde kan du planlægge dine fritidsaktiviteter og evt. studiejob i god tid, før du får dit endelige skema.

Find skemagrupperne for de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning. Du finder skemagruppen til højre på kursets side.

Sådan er skemagrupperne fordelt

Undervisningsugen er opdelt i skemagruppe A, B, C og D.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-10 B A C A B
Kl. 10-12
Kl. 12-13
Kl. 13-15 C B D
Kl. 15-17
Kl. 17-18

Eksempel: Har du et kursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidspunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-18.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Cirka en uge før du starter på uddannelsen, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.ku.dk eller i appen MyUCPH. Begge steder skal du bruge dit KU-login, som du modtager, inden du starter på uddannelsen.

 

Undervisningsformen er forskellig fra kursus til kursus. Noget undervisning har en anderledes form end den, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Undervisningen veksler mellem

 • forelæsninger i et stort auditorium sammen med rigtig mange andre studerende
 • øvelsestimer, hvor du løser opgaver i grupper eller individuelt
 • undervisning på mindre øvelseshold, lidt ligesom klasserumsundervisning på en ungdomsuddannelse
  fremlæggelser og online quizzer
 • laboratorieundervisning med praktiske forsøg.

Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Det er dit ansvar at deltage i undervisningen

På universitetet bliver der generelt ikke registreret fravær. På de fleste kurser er det dit eget ansvar at dukke op til undervisningen.

På nogle kurser er der dog krav til, at du skal deltage i fx 80% af undervisningen.

 

 

Du vil typisk have ca. 20 timers undervisning om ugen.

Du har enten to mindre kurser samtidig eller ét stort kursus per blok (et studieår består af fire blokke).

Kurserne er bygget forskelligt op, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag.

I videoen herunder kan du høre tre studerende, Bothilde, Lise og Maria, fortælle om

 • hvor meget undervisning de har
 • hvordan de oplever, at det skifter fra blok til blok.

 

 

Du skal regne med ca. 26 timers forberedelse om ugen inklusiv eksamensforberedelse.

Du planlægger selv din forberedelse

Det er dig selv, der prioriterer dine opgaver, din forberedelse og din fritid, når du læser på universitetet.

Om du kommer til at bruge 26 timer på forberedelse hver uge, er svært at vide på forhånd. Måske er du hurtigere til at forberede dig til de kurser, du synes er allermest spændende eller har let ved. Måske har du brug for mere tid til kurser, du synes er svære. 

Når eksamen nærmer sig, vil du sikkert opleve, at du bruger mere tid end du plejer.

 

 

 

 

Det er forskelligt fra kursus til kursus, hvordan du får brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Din forberedelse kan fx bestå i, at du

 • løser opgaver til regneøvelser
 • læser undervisningsmateriale
 • løser tidligere eksamensopgaver
 • ser korte undervisningsvideoer
 • svarer på ugentlige quizzer
 • læser øvelsesvejledninger til laboratorieøvelser.

Du får anbefalinger til, hvordan du kan forberede dig

Det er op til dig selv at beslutte, hvor meget du læser og forbereder dig til undervisningen. Der er altså ikke lektier på samme måde, som du kender det fra din ungdomsuddannelse.

Du får dog typisk en liste over litteratur og øvelser, der bliver gennemgået i løbet af hvert kursus. Se listen som en vejledning til, hvad du kan læse og øve dig på og hvornår.

På nogle kurser er der krav til, at du fx består et antal afleveringsopgaver i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

 

 

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. På nogle kurser er der meget gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde individuelt.

Det er beskrevet i kursusbeskrivelsen, hvis gruppearbejde en del af undervisningsformen. Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Vær med i en studiegruppe

Alle studerende bliver inddelt i studiegrupper, når de begynder på uddannelsen. På den måde har du nogen at sparre med fagligt og socialt fra starten. Du kan senere i uddannelsen også vælge at arbejde sammen med andre eller alene. Langt de fleste studerende vælger at fortsætte i en studiegruppe det meste af studietiden.

I din studiegruppe kan du

 • forberede dig til undervisningen
 • vende din tvivl om det faglige stof
 • samarbejde omkring opgaver på studiet.

Men din studiegruppe giver dig ikke kun sparring omkring det faglige. Den giver dig også et socialt tilhørsforhold og en masse vigtige erfaringer og nye redskaber, som du får brug for – både i dit studieliv og i dit kommende arbejdsliv.

 

Du kommer til at læse mange forskellige typer tekster i løbet af uddannelsen. Det kan både være kortere og længere tekster, fx artikler fra videnskabelige tidsskrifter og tekster fra lærebøger.

Noget læsestof vil være

 • svært, fordi det er helt nyt for dig
 • lettere, fordi det bygger videre på det faglige stof, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Du vænner dig til det engelske

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget, kommer du til at møde tekster på både dansk og engelsk. Det kan også være, at undervisningen på enkelte af dine kurser er på engelsk.

Husk, at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold. Du bliver bedre til at læse og formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

 

Lignende uddannelser