Specialisering i byplanlægning

Specialiseringen i byplanlægning stiller skarpt på rammerne for det gode byliv. Du lærer om byarkitektur, byudvikling og bæredygtige byer og kommer til at skabe og omforme byens rum, så de giver optimale rammer for dem, der skal bo og leve i byen. Du kan fx udvikle modeller for fremtidens bymiljøer eller være med til at give nyt liv til nedslidte boligkvarterer, gamle industriområder og udtjente havnearealer.

Du lærer desuden om byernes udvikling og problemstillinger – både teoretisk og som led i arbejdet med konkrete projekter. Du får indsigt i sociale dimensioner og demokratiske processer i byudvikling, og du får øvelse i at bruge analysemetoder, ligesom du kommer igennem et større planlægningsprojekt i en bykommune. 

Temakurset "Byplan studio – Strategi og design" er et længerevarende forløb, hvor du bruger den viden du har fået i løbet af uddannelsen i en ny sammenhæng. I den første del af kurset arbejder du teoretisk med byens problemer, muligheder og aktører. På kursets anden del skal du omsætte ideerne til et konkret forslag.

Derudover lærer du at bruge IT-baserede planværktøjer, og du får det juridiske grundlag for bydesign og byplanlægning på plads.

Når du har gennemført specialiseringen i byplanlægning, vil du desuden kunne:

  • Anvende kommune- og lokalplanredskaber samt miljølovgivningen i projektarbejde om fysisk planlægning.
  • Anvende relevante analysemetoder og planlægningsredskaber, herunder geografiske informationssystemer.

Valgfrie kurser 

Et halvt år af din specialisering består af valgfrie kurser og begrænset valgfrie kurser. Du kan vælge kurser inden for landskabsarkitektur, inden for politik, samfundsøkonomi og jura, inden for økologi og natur eller redskabskurser som fx Computer Visualization. Du kan også vælge kurser på universitetets andre fag, så du kan kombinere din uddannelse med fx Antropologi, Statskundskab, Biologi eller Folkesundhedsvidenskab. 

Uddannelsen med specialiseringen i byplanlægning ser sådan ud: