Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på filosofi, skal du opfylde disse adgangskrav:

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Yderligere et sprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) eller Kommunikation/it A
  • Historie B eller Idehistorie B eller Samtidshistorie B

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at søge om optagelse skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen eller søge ind i kvote 2, hvor du skal bestå kvote 2-prøven.

I kvote 1 er 6,0 er dog ikke nok til at blive optaget på denne uddannelse. I kvote 1 bliver ansøgere med et højere gennemsnit optaget før ansøgere med et lavere gennemsnit. Det gennemsnit du som minimum skal have på dit eksamensbevis for at blive optaget i kvote 1, kaldes adgangskvotienten. 

I kvote 2, er det muligt at søge ind med et gennemsnit på mindre end 6,0, da en bestået kvote 2-prøve, viser os, at du har kvalifikationer, der svarer til 6,0 eller højere.

Adgangskvotienten fra de sidste to år, kan du se under "Optagelsestal" på denne side.