Vurdering i kvote 2 på filosofiKvote 2-vurdering på filosofi

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: