Ansøg som studerende eller tidligere studerende

Hvis du er optaget på en universitetsuddannelse nu, eller har været det, skal du finde ud af, om du skal søge om

 • optagelse/genoptagelse via optagelse.dk
 • genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet.

Optagelse og genoptagelse

Du skal søge om optagelse/genoptagelse via optagelse.dk, hvis du har bestået kurser, der svarer til mindre end 1. studieår på den uddannelse, du vil søge ind på.

Har du bestået, hvad der svarer til 1. studieår gennem deltidsuddannelse eller en institution uden for Danmark skal du søge om optagelse, også selvom du har bestået mere end 1. studieår.

Læs om optagelse eller genoptagelse.Genindskrivning, overflytning og studieskift

Du skal søge om genindskrivning, overflytning eller studieskift gennem fakultetet, hvis du har bestået kurser, der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Genindskrivning

Du skal søge om genindskrivning, hvis du tidligere har studeret på samme uddannelse og her bestod, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på. Det gælder uanset, om du studerede på KU eller et andet dansk universitet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan blive genindskrevet, hvis:

 1. der er ledige pladser på uddannelsen

 2. du var fuldtidsstuderende på samme uddannelse på KU eller et andet dansk universitet

 3. du har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på

 4. det er minimum 5 måneder siden, du blev udmeldt

 5. du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Ved genindskrivning starter du på den nyeste studieordning. Har du været indskrevet på en anden studieordning, er det muligt, at nogle af dine beståede eksaminer ikke kan overføres. Bemærk også, at dine tidligere eksamensforsøg og de studieaktivitetskrav, du stod overfor, da du blev udmeldt af uddannelsen, stadig vil gælde.

Hvis du har været optaget på et andet dansk universitet skal du af tekniske årsager benytte linket til 'Søg overflytning' – din ansøgning vil dog stadig blive behandlet som en genindskrivningssag. Upload derfor al relevant dokumentation som i en ansøgning om genindskrivning.

Dispensation

Der kan være omstændigheder, der gør, at du skal søge om dispensation til at blive genindskrevet. Du skal søge dispensation, hvis du:

 • har brugt dine eksamensforsøg.
 • ikke har opfyldt uddannelsens studieaktivitetskrav.
 • har brugt din maksimale studietid.

Udfyld denne blanket og vedhæft den til din ansøgning om genindskrivning. Hvis du søger dispensation pga. sygdom eller andet, du kan dokumentere, skal du huske at vedhæfte dokumentation med din dispensationsansøgning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overflytning til KU

Du skal søge om overflytning, hvis du studerer på samme uddannelse på et andet dansk universitet og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger overflytning til.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan overflytte til KU, hvis:

 1. du er fuldtidsstuderende på samme uddannelse på et andet dansk universitet
 2. du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på (jf. dens gældende studieordning)
 3. der er ledige pladser
 4. du opfylder uddannelsens adgangskrav.
   

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om overflytning inden for 1. studieår. Kontakt studenterservice@science.ku.dk for yderligere information.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studieskift

Du skal søge om studieskift, hvis du studerer på en anden uddannelse og har bestået, hvad der svarer til 1. studieår på den uddannelse, du ønsker studieskift til.

 

 

 

 

 

 

 

Du kan studieskifte, hvis:

 1. du er fuldtidsstuderende på en bacheloruddannelse på et dansk universitet
 2. du har bestået fag – eller gør det inden studiestart – der tilsammen svarer til 1. studieår på den uddannelse, du søger ind på
 3. der er ledige pladser
 4. du opfylder uddannelsens adgangskrav.

Er du ikke længere optaget, skal du ikke søge om studieskift, men i stedet om optagelse via optagelse.dk. 

Dispensation

Du har mulighed for at søge om dispensation, hvis der er er usædvanlige forhold i dit liv af så alvorlig karakter, at det er nødvendigt at søge om studieskift inden for første studieår. Kontakt studenterservice@science.ku.dk for yderligere information.