Hvorfor læse nanoscience? 

Du kommer ind i en helt ny verden med nanoscience, og du får viden til at udvikle alt fra nye former for kræftbehandling til brændselsceller, der kan omdanne brint til energi – uden at forurene. Perspektiverne er mange, og nanoscience vil i fremtiden spille en afgørende rolle i vigtige opdagelser og nyskabelser.

Hvad kan jeg blive med nanoscience? 

Du får kompetencer, der er efterspurgt af blandt andet medicinal-, elektronik og biotekvirksomheder. Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoscience for at udvikle deres produkter, og den stadigt voksende branche har brug for kandidater med kompetencer inden for nanoscience.

Adgangskrav og optagelse

 

 

 

 

Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på tre måder:

 • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende og en underviser, der gennemgår nyt stof.
 • Eksaminatorier eller regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stoffet. Dette fungerer som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
 • Laboratorieøvelser og feltkurser, som giver dig mulighed for at arbejde med teorien i praksis.

 

Opbygning

På bacheloruddannelsen i nanoscience kommer du i de første kurser til at afprøve teorierne i praksis gennem laboratorieøvelser og eksperimentelle projekter. I løbet af de første år får du en grundfaglig viden inden for kemi, fysik og biologi, som nanoscience hviler på. Når du har taget de obligatoriske kurser, har du mulighed for at vælge dit faglige fokus. Dette giver dig bl.a. mulighed for at vælge mere praktisk laboratoriearbejde til eller fra alt efter, om du bedst kan lide det praktiske eller det teoretiske.

Valgfrihed

På andet og tredje år har du tre begrænset valgfrie kurser og fire helt valgfrie kurser. De begrænset valgfrie kurser skal du vælge fra en pulje (se listen nederst på siden). De helt valgfrie kurser bestemmer du selv indholdet af. Du kan fx lave et virksomhedsprojekt, følge kurser på andre universiteter eller tage på studieophold i udlandet.

Bacheloruddannelsen i nanoscience giver dig mulighed for at sammensætte begrænset valgfrie og valgfrie kurser ud fra dine faglige interesser, så du tidligt får opbygget din egen faglige profil. Din profil kan danne udgangspunkt for bachelorprojektet, og du kan udbygge profilen, hvis du senere fortsætter på kandidatuddannelsen i nanoscience.

Bachelorprojekt og speciale

Bacheloruddannelsen afsluttes med et bachelorprojekt, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et emne, du synes er spændende. Du kan lave projektet hos en forskergruppe eller i en virksomhed.

Som studerende ved nanoscience skal du lave dit bachelorprojekt – og senere dit kandidatspeciale, hvis du fortsætter på kandidatuddannelsen – i tæt samarbejde med en af forskningsgrupperne ved Nano-Science Center. Du bliver en del af gruppen og deltager i gruppemøder samt de sociale aktiviteter, som gruppen laver.

Du kan fx arbejde sammen med Geonano-gruppen på et projekt, hvor du ved brug af et Atomic Force Mikroskop (AFM) skal undersøge, hvordan calcit vokser i takt med, at havvandets sammensætning ændrer sig. Bliver du studerende ved Nanokemi-gruppen, kan du fx arbejde på et projekt, hvor du kan være med til at udvikle molekylære ledninger. 

Få svar på ofte stillede spørgsmål om hverdagen på studiet her >>

 

Bacheloruddannelsen i nanoscience ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Grundlæggende nanokemi Anvendt matematik for kemikere Elektrostatik og dataanalyse
Python for nanoscience Introduktion til matematik for de kemiske fag Organisk kemi for biovidenskab Mekanik for nanoscience
2. år Termodynamik og kinetik Nanokvant Quantum Phenomena in Nano Systems Nanobio 2
Elektromagnetisme og kredsløb Nanobio 1 Valgfrit kursus Valgfrit kursus
3. år Valgfrit kursus Valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus
Begrænset valgfrit kursus Begrænset valgfrit kursus Bachelorprojekt

En blok svarer til ni uger og 15 ECTS. Oversigten er vejledende og kan ændre sig.

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge ét af nedenstående begrænset valgfrie kurser:

Derudover skal du vælge tre kurser fra denne liste:

Udlandsophold eller virksomhedsprojekt

Har du lyst til at rejse, opleve en fremmed kultur, møde nye mennesker, få en anden faglig tilgang til dit studie samt forbedre dine sprogkundskaber? Eller kunne du tænke dig at anvende teorier og metoder i praksis i en erhvervsmæssig sammenhæng, mens du opbygger forståelse for hverdagen på en arbejdsplads og samarbejdet med andre faggrupper? Så er et udlandsophold eller en virksomhedspraktik måske noget for dig.

Studieordninger

Nanoscience – verdens mindste byggesten

Bliv klogere på bacheloruddannelsen i nanoscience på Københavns Universitet. De studerende og en underviser fortæller om uddannelsen og studielivet. Du møder desuden tre færdiguddannede kandidater i job.

Er uddannelsen noget for mig?

Prøv et uddannelsestjek og bliv klogere på, om du er klar til at læse bacheloruddannelsen i nanoscience. Du kommer igennem 10 spørgsmål om uddannelsen.  Husk, at uddannelsestjekket er vejledende – der er ingen rigtige eller forkerte svar.

Karrieremuligheder

Mulighederne inden for faget er mange. Du kommer ind i en helt ny verden med nanoscience, hvor det handler om at forstå og mestre opbygningen af strukturer på det atomare, molekylære og supramolekylære niveau (altså i længdeskalaen fra 1-100 nanometer).

Den viden kan du bruge til at udvikle alt fra nye former for kræftbehandling til brændselsceller, der kan omdanne brint til energi – uden at forurene. Teknikken kan også bruges til at øge en computers hastighed. 

På nanoscience får du en række kompetencer:

 • Du lærer at arbejde tværfagligt med videnskaber som fx fysik, kemi og biologi.
 • Du får viden og indsigt i nanoscience´s hovedområder og arbejdsmetoder, så du kan arbejde selvstændigt og fagligt forsvarligt inden for faget.
 • Du lærer alt fra at forstå nanoskopiske systemer i dybden til aktivt at manipulere disse systemer.
 • Du lærer fx, hvordan man benytter fysikkens målemetoder som røntgen og elektronik til at studere proteiners evne til at katalysere kemiske processer.

Jobmuligheder

Mange højteknologiske virksomheder gør brug af nanoscience for at udvikle deres produkter – det sker for eksempel inden for medicinindustrien, i ingeniørvirksomheder og i konsulentbranchen. På Nano-Science Center hvor uddannelsen har hjemme, har vi omkring 40 samarbejder med danske og internationale virksomheder. En stor del af disse er studerende, der laver deres bachelor- eller specialeprojekt i samarbejde med en virksomhed.

Uddannelsen er i høj grad erhvervsrettet mod bl.a. materialeindustrien, medicinal- og biotekbranchen, hvor de stadigt voksende danske og internationale højteknologi-virksomheder har brug for kandidater med dine kompetencer.

Mange kandidater vælger også at gå forskervejen enten i det private eller i det offentlige. Andre er blevet konsulenter, ledere, projektledere eller gymnasielærere.

Under studiet arrangeres der bl.a. et "science dating" arrangement mellem de studerende og virksomhederne, hvor du kan møde repræsentanter fra industrien. Det kan føre til specialeprojekter, sommerferiejobs og ansættelse i virksomheden efter endt studium.

 

Nanoscience vil i fremtiden spille en afgørende rolle i vigtige opdagelser og nyskabelser. Her er blot nogle af perspektiverne: 

Sundhed 

Mere effektiv kræftbehandling – fx i form af nanokapsler af fedt, der kan fragte medicinen til det præcise område i kroppen, hvor den skal bruges. Metoden kan også bruges til behandling af andre sygdomme end kræft.

Syntesebiologi handler om at kunne kontrollere byggestenene i vores omgivelser. I dag kan vi kun observere den perfekte orden, naturen er indrettet efter, men vi kan ikke efterligne den. Når vi kan det, vil vi kunne styre og manipulere med naturen på molekylært niveau i næsten alle tænkelige sammenhænge. Vi vil fx kunne kode molekylerne i medicin, så medicinen ikke bare bliver sendt ind i kroppen i et molekylært kaos, men selv finder frem til sygdommens kerne og melder tilbage via en slags indbygget radioudstyr, hvornår den har nået bestemmelsesstedet, og hvor effektivt den bekæmper sygdommen.

Udviske grænsen mellem biologi og mekanik ved at udvikle langt mere naturlige, kunstige kropsdele til folk, der har været ude for en ulykke og har ødelagt eller mistet lemmer. Måske kan der endda udvikles naturlige organer af kroppens egne celler.

I fremtiden vil det ikke være nødvendigt at gå til lægen for at få stillet en diagnose. Nanopartikler kan fungere som små detektiver i kroppen, der finder bakterier og kræftceller i meget små mængder. Partiklerne klæber sig fast til de farlige organismer og celler og udsender derpå et signal, der kan ses i et mikroskop. På den måde kan man tidligt opdage og behandle sygdomme. Et firma i USA har udviklet nanopartikler, der kan spore prostatakræft hos mænd, og teknikken vil også kunne bruges til at undersøge for andre kræftsygdomme, Alzheimers og HIV.


Fødevarer

Stoffer, som kan indkapsle madens fedtstoffer tidligt i fordøjelsen. Derved passerer fedtet blot, hvilket kan føre til vægttab.

Intelligente fødevarer, der mest optimalt giver kroppen det, den har brug for, hvis man er overvægtig, undervægtig, syg eller bare gerne vil leve sundere. Man vil kunne kode bestemte molekyler i kroppen til at give besked, når vi har for meget eller for lidt af noget, eksempelvis kolesterol.


Miljø

Uskadeliggøre drivhusgassen CO2 ved at omdanne den til kalk. Det binder kulstoffet til klipperne i millioner af år og forhindrer, at gassen bidrager til drivhuseffekten.

Nanoflakes kan revolutionere måden solceller bliver fremstillet på. Det kan betyde, at helt almindelige husstande vil kunne få gavn af elektricitet fra solceller og dermed spare penge på strømmen i fremtiden. Nanoflakes har potentiale til at kunne omdanne op til 30 procent af solenergien til elektricitet, og det er dobbelt så meget, som vi kan i dag.


Teknik

Kvantecomputere – en vidundermaskine, der kan foretage nærmest uendeligt mange parallelle beregninger på så godt som ingen tid. Sådan et apparat ville eksempelvis kunne udregne alle mulige trækkombinationer i et spil skak og dermed sætte en definitiv stopper for morskaben ved spillet. Men også planlægge rejser, via hjemmesider, langt mere effektivt og præcist, fordi de mange kombinationsmuligheder i dag gør det svært for vores computere at udføre sådan en opgave.

Satellitter på størrelse med en fingernegl og mobiltelefoner så små, at de kan indopereres i øret.


Andet

Stærk og holdbar emballage, der skåner miljøet og sparer ressourcer.

Stål med såkaldte nanokulstofrør i, der vejer seks gange mindre end almindeligt stål, og er 100 gange stærkere. 

Intelligente tekstiler, såsom sokker med indbyggede guldatomer, så man aldrig får sure tæer, eller tøj, der løbende afgiver medicin i de rigtige mængder. 

Med de såkaldte nanocovers kan man lave stofoverflader, som afviser snavs.

 

Studieliv

Når du starter på nanoscience, får du en god introduktion til både studielivet og alt det praktiske, du skal vide om uddannelsen.

Læs interviews med studerende fra nanoscience >>

Herunder kan du læse lidt mere om, hvad studielivet på nanoscience rummer:

 

Årsfest

Dværgfesten er nanosciences årsfest, for alle ansatte og studerende på nanoscience. Den afholdes hvert år i slutningen af fjerde blok og er en rigtig god mulighed for at lære de studerende fra andre årgange, dine forelæsere og andet personale på studiet bedre at kende. Dagen løber af stablen med en konkurrence, efterfulgt af spisning og musik. Herefter festes og hygges til langt ud på natten.

Science Dating

Til Science Dating får de studerende mulighed for at møde virksomheder og høre om projektsamarbejder. Før selve datingen præsenterer hver virksomhed sig kort med slideshow og et lille foredrag, og giver et billede af hvad virksomheden beskæftiger sig med. Derefter forløber science datingen, som er baseret på samme koncept som speed dating – de inviterede virksomheder fordeles ved hver sit bord, og de studerende skiftes i små grupper til at snakke med virksomhederne i 15 minutter af gangen.

Match Making

Der er også mulighed for at deltage i et Match Making arrangement. Her kan du som studerende møde de forskellige grupper og høre om muligheden for et samarbejde i forbindelse med eks. et bachelorprojekt. 

Jule- og påskefrokost

De studerende har også deres egen julefrokost, der oftest ligger den 2. fredag i december. Der er tradition for, at det er de nystartede studerende i festudvalget, der står for at arrangere festen, hvor langt de fleste studerende deltager. Udover julefrokosten har de også en påskefrokost, der ligger fredagen i eksamensugen ved påske.

 

På billedet ses studerende på skitur. 

Du vil få en masse nye venner, når du starter på universitetet, som du sikkert gerne vil se i din fritid også. Her findes der flere aktiviteter, du frit kan deltage i. Udover de årlige begivenheder er der også en række andre aktiviteter, du kan deltage i.

Fredagscafé og -bar

Som studerende på nanoscience har du adgang til to fredagsbarer, der begge ligger i campusområdet. Caféen? er de naturvidenskabeliges traditionsrige fredagsbar, der er åben alle ugens dage som café, og hver fredag som bar frem til kl. 03. Ud over at være en normal café og bar afholder Caféen? også special arrangementer, som quiz aftener, film aftener mm.

Hvert år afholder Caféen? en fodboldturnering, hvor alle fagretningerne dyster mod hinanden. Nanoscience har selvfølgelig også et hold. Holdet aftaler træning m.m. gennem de studerendes facebookgruppe. Alle er velkomne. 

mBar er en café, der er oprettet specielt for de bioteknologiske fag, men den er også åben for resten af de studerende på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. mBar har også åbent i dagtimerne som café. Derudover afholder mBar fredagsbar den første fredag i hver måned.

Hyttetur

I løbet af året plejer de nystartede studerende på nanoscience at arrangere en hyttetur, specielt for de studerende. Den ligger typisk i en weekend og er ren og skær hygge. Studerende fra alle årgangene deltager i hytteturen, og mange nye venskaber er opstået på disse ture.

KU Studenteridræt (KSI)

KSI er en forening, der tilbyder et væld af aktiviteter til studievenlige priser. Her kan du gå til alt fra dans til boldspil, kampkunst og vandaktiviteter. De fleste deltagere på holdene er selv studerende, så KSI kan også bruges til at møde nye mennesker eller til at lave noget aktivt med eksisterende venner fra andre studieretninger.

Skitur

På nanoscience er der også en årlig skitur. Den plejer at blive arrangeret sammen med kemi og molekylær biomedicin, da det giver muligheder for bedre tilbud samt at lære hinanden at kende på tværs af studierne.

 

Som universitetsstuderende har du en reel mulighed for at få indflydelse på dit studie, bl.a. gennem fagrådet, et studenterpolitisk organ. Alle studieretninger på Københavns Universitet har deres eget fagråd. Nanosciences fagråd plejer at holde møde ca. engang om måneden. Der diskuteres både sociale og fagligt relevante ting til møderne.

Hvad er et fagråd?

Et fagråd minder mest af alt om elevrådet i gymnasiet og folkeskolen. Fagrådet giver de studerende en politisk indflydelse, der strækker sig fra sociale elementer eleverne imellem til det rent faglige indhold af kurser, og om de overhovedet skal være obligatoriske på uddannelsen.

Inden du starter på universitetet er det selvfølgelig svært at have nogen præferencer for, hvordan et kursus bedst vil fungere, men lige så snart du har fulgt undervisningen et stykke tid, får du et godt indblik i, om kurserne eventuelt kunne fungere bedre. Dette tages op til diskussion i fagrådet. Studerende fra alle årgange er aktive i fagrådet, så emnerne bliver vendt på tværs af alder og faglig erfaring. Fagrådet er åbent for alle studerende og alle har lige indflydelse. Der annonceres på facebook, hvornår der er møde.

Der er nær kontakt mellem undervisere, studieledere og fagråd. Da alle ønsker den bedst mulige undervisning, lytter studerende og videnskabeligt personale til hinanden. Denne kontakt giver studerende stor indflydelse på uddannelsen.

Andre studenterpolitiske organer

Af andre studenterpolitiske organer kan nævnes SCIENCErådet, der består af en fagrådsrepræsentant fra hver studieretning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet. Herudover findes Studienævnet, der står for at planlægge uddannelserne. Her sidder også studerende, udvalgt af fagrådet.

 

naNODE er alumneforening for nanoscience-uddannelsen på Københavns Universitet. Foreningen er et netværk af færdiguddannede fra nanoscience, som de studerende også kan deltage i – med 100% studierabat.

Når du deltager i naNODE's events, får du hurtigt adgang til en stor mængde mennesker med relevante joberfaringer inden for nanoscience. Hvis du er heldig, kan du måske også få et studiejob herigennem.

Læs mere på naNODE's egen hjemmeside

Nanoscience på Københavns Universitet – det faglige

Casper læser nanoscience på Københavns Universitet. I filmen her fortæller han om det faglige indhold på uddannelsen.

Nanoscience på Københavns Universitet – studiemiljøet

Casper fortæller om studiemiljøet og livet som studerende på nanoscience.

En studiestart for alle

Inden undervisningen starter, holder vi en studiestart i august for dig og dine nye medstuderende. Her står et hold af tutorer, der allerede går på din uddannelse, klar til at tage godt imod jer. Tutorerne har planlagt en række sociale og lærerige aktiviteter for alle, så du får en tryg og god start på din nye uddannelse.

Få indblik i, hvad der sker i din første tid på studiet – og hvornår du skal sætte kryds i kalenderen.

Mød de studerende

Jeg er overrasket over, hvor godt fagene klikker sammen. De kan virkelig bruges – og når jeg er færdiguddannet, har jeg mange muligheder med nanoscience.

Rania, studerende på nanoscience, fra KU Studieliv podcasten
Hør podcast med Rania, der læser nanoscience

Besøg os

Du har flere muligheder for at besøge os på nanoscienceuddannelsen. Her kan du få en forsmag på uddannelsen og studiemiljøet.

Åbent hus

Kom helt tæt på studiemiljøet, når vi inviterer til Åbent Hus i uge 9. Ved Åbent Hus kan du høre oplæg og få en snak med studievejledere om indholdet på uddannelsen, studievalg, studieformer, udlandsophold, fremtidige beskæftigelsesmuligheder, optagelsesregler osv.

 

 

Onsdag den 28. februar 2024 kl. 13:00-18:00 på

Nørre Campus
Universitetsparken 5
2100 København Ø

Find vej til Nørre Campus

Fredag den 1. marts 2024 kl. 13:00-18:00 på

Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1851 Frederiksberg C.

Find vej til Frederiksberg Campus

Skovskolen i Nødebo holder åbent hus bla. på uddannelserne Have- og parkingeniør, Urban Landskabsingeniør og Natur- og kulturformidler

Torsdag den 29. februar 2024

Skovskolen
Nødebovej 77A
Nødebo
3480 Fredensborg

 

Programmet for dagen offentliggøres senere. Til den tid vi du kunne se, hvornår de enkelte uddannelser holder oplæg.

 

 

Vær opmærksom på, at det koster penge at parkere på Campus-arealerne i København. Der kan betales med mobilen. Orienter jer det pågældende sted.

Find vej til Nørre Campus

Find vej til Frederiksberg Campus

Forældrecafé
Er du bare chauffør? Eller har du spørgsmål til, hvordan du bedst hjælper dit unge menneske i gang med en universitetsuddannelse?

Så slip ham eller hende løs i boderne og til uddannelsesoplæggene og slå dig ned i forældrecaféen, hvor du over en kop kaffe eller te kan tale med andre forældre, SCIENCEs studie- og karrierevejledere, SPS-konsulenten og de studieledere og undervisere, der dropper forbi i løbet af dagen.

En snak om uddannelsen i nanoscience

Til Åbent Hus kunne du møde Emma og Emilie, som læser nanoscience. I videoen fortæller de om uddannelsen.

Kontakt vejledningen

Du kan få flere oplysninger om studiet ved at henvende dig til vores vejledere:

Spørgsmål om ansøgning og optagelse

Har du spørgsmål til:

 • optagelse i kvote 1 eller kvote 2
 • ansøgningsprocedurer
 • adgangskrav
 • studievalg eller studietvivl
 • særlig støtte (SPS)

Spørgsmål om uddannelsen

Har du spørgsmål til:

 • uddannelsens undervisning og opbygning
 • studiemiljø
 • karrieremuligheder

Her ligger uddannelsen

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), Nørre Campus, Universitetsparken 5, 2100 København Ø


Vis større kort

Spørgsmål og svar om studiet

Du vil opleve, at der er en række forskelle fra at være elev på en ungdomsuddannelse til at være bachelorstuderende på universitetet. Som studerende har du mere frihed – og også et større ansvar for selv at sætte kursen for din uddannelse.

Herunder kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som kommende studerende ofte spørger om.

 

Studieåret er delt op i blokke:

 • Blok 1 og 2 i efteråret fra starten af september til slutningen af januar
 • Blok 3 og 4 i foråret fra starten af februar til slutningen af juni

Ud over de 4 blokke i foråret og efteråret er det også muligt at tage kurser i sommerferien (blok 5).

 

 

Hver blok består af ca. 8 ugers undervisning, en eksamensuge og en mellemuge. Du vil altså have kortere kurser og gå til eksamen oftere, end du er vant til fra din ungdomsuddannelse.

Det sker i undervisningsugerne

I undervisningsugerne har du skemalagt undervisning sammen med dine medstuderende. 

Det sker i eksamensugen

I eksamensugen har du eksamener. Afhængigt af hvornår på ugen dine eksamener ligger, skal du både bruge ugen til at

 • forberede dig til eksamen
 • deltage i eksamen.

Det sker i mellemugen

Mellemugen er skemafri. Det betyder, at der ikke er planlagt undervisning.

Du kan bruge ugen på at

 • gå til reeksamen, hvis der er et tidligere kursus, du ikke har bestået
 • forberede dig til dine næste kurser
 • deltage i studierelevante arrangementer, hvis du har tid og lyst
 • holde helt fri fra studiet og lade op til endnu en blok.

 

Studieårets opbygning i blokke betyder, at du får nyt skema op til 4 gange om året. Det skal de fleste nye studerende lige vænne sig til.

Dit skema ændrer sig fra blok til blok og er afhængig af, hvilken slags undervisning der er på dine kurser.

 

 

Alle kurser har en skemagruppe, alt efter hvilket tidsrum undervisningen ligger i. Ud fra skemagruppen kan du se, hvornår på ugen din undervisning kommer til at ligge.

På den måde kan du planlægge dine fritidsaktiviteter og evt. studiejob i god tid, før du får dit endelige skema.

Find skemagrupperne for de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning. Du finder skemagruppen til højre på kursets side.

Sådan er skemagrupperne fordelt

Undervisningsugen er opdelt i skemagruppe A, B, C og D.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
Kl. 8-10 B A C A B
Kl. 10-12
Kl. 12-13
Kl. 13-15 C B D
Kl. 15-17
Kl. 17-18

Eksempel: Har du et kursus der ligger i skemagruppe B, er undervisningen placeret inden for følgende tidspunkter:

 • Mandag kl. 8.00-12.00
 • Tirsdag kl. 13.00-18.00
 • Fredag kl. 8.00-13.00

Cirka en uge før du starter på uddannelsen, kan du se hvornår og hvor forelæsninger og øvelser er placeret. Du kan se dit skema på kunet.ku.dk eller i appen MyUCPH. Begge steder skal du bruge dit KU-login, som du modtager, inden du starter på uddannelsen.

 

 

 

 

 

Undervisningsformen er forskellig fra kursus til kursus. Noget undervisning har en anderledes form end den, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Undervisningen veksler mellem

 • forelæsninger i et stort auditorium sammen med mange andre studerende
 • øvelsestimer, hvor du regner opgaver i grupper eller individuelt
 • laboratorieundervisning med praktiske forsøg

Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Det er dit ansvar at deltage i undervisningen

På universitetet bliver der generelt ikke registreret fravær. På de fleste kurser er det dit eget ansvar at dukke op til undervisningen.

På nogle kurser er der dog krav til, at du skal deltage i fx 80% af undervisningen.

 

 

Du vil typisk have ca. 24 timers undervisning om ugen.

Du har enten to mindre kurser samtidig eller ét stort kursus per blok (et studieår består af fire blokke).

Kurserne er bygget forskelligt op, så din undervisningsuge kan både bestå af hele og halve undervisningsdage. Du kan også opleve at have en helt undervisningsfri dag.

I videoen herunder kan du høre tre studerende, Bothilde, Lise og Maria, fortælle om

 • hvor meget undervisning de har
 • hvordan de oplever, at det skifter fra blok til blok.

 

 

Du skal regne med ca. 20 timers forberedelse om ugen.

Du planlægger selv din forberedelse

Det er dig selv, der prioriterer dine opgaver, din forberedelse og din fritid, når du læser på universitetet.

Om du kommer til at bruge 20 timer på forberedelse hver uge er svært at vide på forhånd. Måske er du hurtigere til at forberede dig til de kurser, du synes er allermest spændende eller har let ved. Måske har du brug for mere tid til kurser, du synes er svære. 

Når eksamen nærmer sig, vil du sikkert opleve, at du bruger mere tid end du plejer.

 

 

Det er forskelligt fra kursus til kursus, hvordan du får brug for at forberede dig for at være klædt bedst på til undervisningen.

Din forberedelse kan fx bestå i, at du

 • regner opgaver
 • læser undervisningsmateriale
 • læser forsøgsvejledninger til laboratorieøvelser.

Du får anbefalinger til, hvordan du kan forberede dig

Det er op til dig selv at beslutte, hvor meget du læser og forbereder dig til undervisningen. Der er altså ikke lektier på samme måde, som du kender det fra din ungdomsuddannelse.

Du får dog typisk en liste over litteratur og øvelser, der bliver gennemgået i løbet af hvert kursus. Se listen som et forslag til, hvad du kan læse og øve dig på.

På nogle kurser er der krav til, at du fx består et antal afleveringsopgaver i løbet af kurset for at kunne gå til eksamen.

 

 

Mængden af gruppearbejde varierer fra kursus til kursus. På nogle kurser er der meget gruppearbejde som en del af undervisningen, mens du på andre kurser skal arbejde individuelt.

Det er beskrevet i kursusbeskrivelsen, hvis gruppearbejde en del af undervisningsformen. Læs om undervisningsformen på de enkelte kurser ved at klikke på kursustitlerne under Undervisning og opbygning.

Vær med i en studiegruppe

Alle studerende bliver inddelt i studiegrupper, når de begynder på uddannelsen. På den måde har du nogen at sparre med fagligt og socialt fra starten. Du kan senere i uddannelsen også vælge at arbejde sammen med andre eller alene. Langt de fleste studerende vælger at fortsætte i en studiegruppe det meste af studietiden.

I din studiegruppe kan du

 • forberede dig til undervisningen
 • vende din tvivl om det faglige stof
 • samarbejde omkring opgaver på studiet.

Men din studiegruppe giver dig ikke kun sparring omkring det faglige. Den giver dig også et socialt tilhørsforhold og en masse vigtige erfaringer og nye redskaber, som du får brug for – både i dit studieliv og i dit kommende arbejdsliv.

 

Du kommer til at læse mange forskellige typer tekster i løbet af uddannelsen. Det kan både være kortere og længere tekster, fx artikler fra videnskabelige tidsskrifter og tekster fra lærebøger.

Noget læsestof vil være

 • svært, fordi det er helt nyt for dig
 • lettere, fordi det bygger videre på det faglige stof, du kender fra din ungdomsuddannelse.

Du vænner dig til det engelske

Selvom bacheloruddannelsen er dansksproget, kommer du til at møde tekster på både dansk og engelsk. Det kan også være, at undervisningen på enkelte af dine kurser er på engelsk.

Husk, at dine medstuderende er i samme båd som dig, så du er ikke alene om at skulle vænne dig til engelsk indhold. Du bliver bedre til at læse og formulere dig på engelsk i løbet af uddannelsen.

 

Lignende uddannelser