Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen naturressourcer, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen 
 • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A
  • Kemi B, Biologi A og Fysik C

Alle fag skal være bestået. Du skal opfylde alle adgangskrav, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.