Studiestart på naturressourcer

Hvis du vælger at søge optagelse på naturressourcer og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Studieforberedende brush-up kursus 20.-21. august

Hvad er et fagligt brush-up? Brush-up workshoppen i matematik i august er for dig, der starter på studiet i naturressourcer til september. Her kan du få genopfrisket matematikken fra gymnasiet. 
 
Det er en god idé at have den grundlæggende matematik i frisk erindring, da dit første kursus bygger oven på gymnasiestoffet. 
 
På kurset vil du få genopfrisket følgende emner: 
 
Regneregler 
Ligningsløsning 
Differentialregning  
Integralregning

Dine første dage på uddannelsen 29.- 30. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for campusdagene. De ligger fra d. 29.-30.  august.

I campusdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Campusdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under campusdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du tilmelder dig campusdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Rusbureau d. 23. august

Rusbureau er en hyggelig dag, hvor du møder dine rusvejledere (ældre studerende på uddannelsen) samt kommende medstuderende fra dit eget fag og fra andre beslægtede fag.

Dagen starter småt og hyggeligt med morgenmad hos en rusvejleder. Du vil få besked om, hvor du skal møde, når alle lister over tilmeldte er klar. Når I har spist morgenmad, mødes alle de nye studerende på campus, hvor rusvejlederne viser rundt. Efter rundvisningen er der aftensmad, evt. hjemme hos en af rusvejlederne.

Du tilmelder dig rusbureau på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Rustur 25.-28. august

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles rustur, også kaldet hytteturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, men der er også mange faglige input. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Du tilmelder dig rusturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter i uge 36

Du starter med kurserne Naturressourcer og økologi og Naturressourcers kemi 1. Læs mere om kurserne på første år af uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.