Miljøøkonomi

Hvis du interesserer dig for økonomisk teori og samtidig vil arbejde med miljø og naturressourcer, vil specialiseringen i miljøøkonomi være noget for dig. Specialiseringen fokuserer på, hvordan man mest hensigtsmæssigt udnytter og forvalter vore ressourcer i en verden, hvor nogle ressourcer udtømmes (fx olie), og hvor produktionen ofte forurener og dermed påvirker kvaliteten af miljøet.

Hvis du vælger specialiseringen i miljøøkonomi, kommer du bl.a. til at beskæftige dig med disse spørgsmål: Hvordan kan man mest hensigtsmæssigt nedbringe forureningen? Skal vi bruge kvoter, grønne afgifter eller begge dele? Skal man bygge en motorvej gennem særligt særprægede landskaber, når det delvist ødelægger landskabet, men til gengæld gør transporten langt lettere for mange mennesker og giver gevinster for bysamfundet? Og mere generelt, hvordan opgør vi den økonomiske værdi af miljøet?

Du vil blandt andet få en grundlæggende viden om mikro-, velfærds- og miljøøkonomi, og hvilke økonomiske og lovgivningsmæssige rammer der er for anvendelsen af naturressourcer. Du vil arbejde med at overføre og anvende økonomiske teorier og principper til kvantitativ analyse af problemstillinger inden for miljøøkonomi og naturressourceforvaltning i praksis.  

På tredje år skal du vælge et temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.

Uddannelsen med specialiseringen i miljøøkonomi ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Naturressourcer og økologi Indledende økonomi Dyrs og planters diversitet
Matematik og databehandling Naturressourcers kemi 1 Naturressourcer: Forvaltning og økonomi Jord, vand og planter
2. år Statistisk dataanalyse 1 Mikroøkonomi Environmental and Natural Resource Economics Anvendt spilteori
Investering og finansiering
3. år Tema: Natur, miljø og samfund Bachelorprojekt
Økonometri

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

Begrænset valgfrie kurser

Du vælger dine begrænset valgfrie kurser fra listerne herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.

Du skal vælge mindst ét af nedenstående kurser:

Derudover skal du vælge mindst ét kursus fra listen herunder: