Plantevidenskab

På specialiseringen plantevidenskab har du fokus på de processer, som danner grundlaget for plantevækst og planteproduktion. Du vil blandt andet beskæftige dig med planternes biologiske, fysiske og kemiske processer og få viden om jordbunds- og klimafaktorer. 

Specialiseringen giver dig en bred basis inden for plantevidenskab. Derfor vil den være noget for dig, hvis du gerne vil arbejde med planter i relation til produktionsrådgivning, forædling, forskning, undervisning eller industriel anvendelse – enten herhjemme eller i udlandet.

Samtidig er plantevidenskab det rigtige for dig, hvis du interesserer dig for planteproduktionens bæredygtighed i forhold til klima, ressourceudnyttelse, kvalitet af vegetabilske råvarer og de etiske diskussioner omkring fx genetisk modificerede planter.

Opbygning

Både på andet og tredje år af uddannelsen er der valgfrie kurser, som er med til at give dig en unik faglig profil. Valgfagene målretter samtidig din uddannelse til den kandidatuddannelse, du ønsker at fortsætte med.

Desuden skal du på tredje år følge et temakursus. Temakurset er et problemorienteret forløb, hvor du skal bruge den viden, du har fra dine andre kurser, til at fordybe dig i tværfaglige problemstillinger. Tredje år – og hele din bacheloruddannelse – afsluttes med et bachelorprojekt i et selvvalgt emne.  

Eksempler på bachelorprojekter kunne være:

  • Metoder til diagnosticering af næringsstofmangel i vinterbyg
  • Bio-tilgængeligheden af jern og zink i kornkerner
  • Evaluering af nye orkideer til produktion i Danmark
  • Indendørs luftrensning ved hjælp af planter
  • Genetisk diversitet i nordisk Brassica rapa (agerkål) baseret på AFLP

Uddannelsen med specialiseringen i plantevidenskab ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Naturressourcer og økologi Indledende økonomi Dyrs og planters diversitet
Matematik og databehandling Naturressourcers kemi 1 Naturressourcer: Forvaltning og økonomi Jord, vand og planter
2. år Cellebiologi Videregående plantebiologi Grundkursus i plantebeskyttelse
Naturressourcers organiske kemi Grundlæggende plantebiologi Biokemi for naturressourcer
3. år Tema: Plantevidenskab Fagets videnskabsteori Bachelorprojekt
Statistisk dataanalyse 1

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Valgfrit kursus

 

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge mindst to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.