Vurdering i kvote 2 på matematikKvote 2-vurdering på matematik

Vi vurderer dine interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: