Kvote 2 - vurdering – Københavns Universitet

Datalogi > Adgangskrav og optagelse > Kvote 2 - vurdering

Vurdering i kvote 2 på datalogi 

Når du søger i kvote 2, er det godt at vide, at konkurrencen om pladserne kan være hård. Det sker derfor, at vi må give afslag til selv meget kvalificerede ansøgere. På datalogi modtog 128 ansøgninger til 24 kvote 2-pladser ved optagelsen 2017.

Sådan vurderer vi ansøgninger i kvote 2

Vi foretager først en helhedsvurdering af din motiverede ansøgning og dine erfaringer på baggrund af syv kvote-2-kriterier. Denne vurdering foregår i Uddannelsesservice.

De bedste ansøgninger forelægger vi et fagligt udvalg på uddannelsen, som foretager den endelige vurdering ud fra samme 7 kriterier. Vi forelægger cirka 3 gange så mange ansøgninger, som der er studiepladser på uddannelsen. De uddybede regler for kvote 2, finder du her.

Udvalgets vurdering ved optagelsen 2017

I den motiverede ansøgning, lagde udvalget særligt vægt på:

  • at du viser kendskab til og motivation for uddannelsen.
  • at du kan skelne mellem praksis og teori og forholde dig til begge til dele.
  • at du overvejer din faglige progression, og hvordan fx studieskift, sabbatår og ekstra kurser bidrager positivt til det.

Og i den samlede vurdering:

  • gode karakterer i Matematik A.
  • at du har dele af relevant videregående uddannelse med gode resultater og høj studieaktivitet.
  • relevant erhvervsarbejde, gerne med programmering

Få overblik over dine muligheder

Du er velkommen til at kontakte os i KU studentercenter, hvis du vil snakke med en vejleder og få inspiration til de næste skridt.

Overvejer du at søge i kvote 2 til næste år. Se filmen Optagelse i kvote 2.

Ledige studiepladser

I perioden 28. juli – 8. august kl. 12. er det muligt at søge om optagelse på uddannelser med ledige pladser. Se listen over ledige pladser. Du skal opfylde alle adgangskravene til uddannelsen, for at søge om optagelse.