Gymnasierettet specialisering

Denne specialisering er tiltænkt dig, der har ambition om at blive underviser i gymnasiet, htx eller på en professionshøjskole. Du kombinerer datalogi med et sidefag, så du får undervisningskompetence til to gymnasiefag. Specialiseringen leder naturligt videre til den gymnasierettede kandidatuddannelse.

Nogle sidefag har fagligt overlap med datalogi – det giver dig mulighed for kun at tage det ene af to overlappende kurser, og dermed får du plads til valgfrie kurser.

Specialiseringen, inkl. det første fælles år, ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning Softwareudvikling
Diskret matematik og algoritmer Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi
2. år Computersystemer Udvikling af informationssystemer
Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag
3. år IT-sikkerhed Datalogiens videnskabsteori Bachelorprojekt
Sidefag Sidefag Algoritmer og datastrukturer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik

 

     Obligatorisk kursus
     Sidefag