Gymnasierettet specialisering

Denne specialisering er tiltænkt dig, der har ambition om at blive underviser i gymnasiet, htx eller på en professionshøjskole. Du kombinerer datalogi med et sidefag, så du får undervisningskompetence til to gymnasiefag. Specialiseringen leder naturligt videre til den gymnasierettede kandidatuddannelse.

Nogle sidefag har fagligt overlap med datalogi – det giver dig mulighed for kun at tage det ene af to overlappende kurser, og dermed får du plads til valgfrie kurser.

Specialiseringen, inkl. det første fælles år, ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Programmering og problemløsning Softwareudvikling
Diskret matematik og algoritmer Interaktionsdesign Lineær algebra i datalogi
2. år Computersystemer Udvikling af informationssystemer
IT-sikkerhed Algoritmer og datastrukturer Grundkursus i de naturvidenskabelige fags didaktik
3. år Sidefag Sidefag Bachelorprojekt
Sidefag Sidefag Sidefag Sidefag

 

     Obligatorisk kursus
     Begrænset valgfrit kursus
     Sidefag

Begrænset valgfrie kurser

Du skal vælge dine begrænset valgfrie kurser fra listen herunder. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold.