Undervisning og opbygning

På bacheloruddannelsen i matematik-økonomi bliver du primært undervist på tre forskellige måder:

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor en underviser gennemgår nyt stof.
  • Regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Computerøvelser, hvor du afprøver teorien ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

Allerede på første studieår kommer du til at arbejde med matematik, statistik og økonomi, som bliver introduceret sideløbende. Sammenhængen mellem disse fag er central for hele uddannelsen. Matematikken og statistikken er derfor en integreret del af gennemgangen af økonomifag som fx makroøkonomi, mikroøkonomi og finansiering. Senere i uddannelsen fokuserer du på fagområder som finansiering, økonometri og operationsanalyse. 

Som en del af uddannelsen er det også muligt at tage et halvt år med andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller at læse i udlandet.

Uddannelsen i matematik-økonomi ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Analyse 0 Analyse 1
Diskrete matematiske metoder Introduktion til økonomi

Sandsynligheds-regning og statistik

Mikroøkonomi 1
2. år Lebesgueintegralet og målteori Sandsynlighedsteori Sandsynlighedsteori 2 Matematisk Statistik
Introduktion til numerisk analyse Statistiske metoder Makroøkonomi 1: Det korte sigt Microeconomics 2: Market Imperfections
3. år Finansiering 1

Operations-analyse 1

Bachelorprojekt
Valgfrit kursus Valgfrit kursus Videnskabsteori for de matematiske fag Makroøkonomi 2