Undervisning og opbygning – Københavns Universitet

Matematik-økonomi > Undervisning og opbygn...

Undervisning og opbygning

Her kan du læse om undervisning og opbygning på bacheloruddannelsen i matematik-økonomi. Du kan læse mere om indholdet af de enkelte kurser via linksene i oversigten nederst på siden.

Som en del af uddannelsen er det også muligt at tage et halvt år med andre fag, lave et virksomhedsprojekt eller at læse i udlandet.

Undervisning

På bacheloruddannelsen bliver du primært undervist på tre forskellige måder:

  • Forelæsninger i auditorier med dine medstuderende, hvor en underviser gennemgår nyt stof.
  • Regneøvelser, som du skal bruge til gennemgang af stof og regning eller gennemgang af teoretiske opgaver. Dette fungerer meget som den undervisning, du kender fra gymnasiet med 15-30 studerende og en underviser i et mindre lokale.
  • Computerøvelser, hvor du afprøver teorien ved hjælp af computerprogrammer.

Opbygning

Allerede på første studieår kommer du til at arbejde med matematik, statistik og økonomi, som bliver introduceret sideløbende. Sammenhængen mellem disse fag er central for hele uddannelsen. Matematikken og statistikken er derfor en integreret del af gennemgangen af økonomifag som fx makroøkonomi, mikroøkonomi og finansiering. Senere i uddannelsen fokuserer du på fagområder som finansiering, økonometri og operationsanalyse. 

Uddannelsen i matematik-økonomi ser sådan ud:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4
1. år Introduktion til de matematiske fag Lineær algebra i de matematiske fag Analyse 0 Analyse 1
Introduktion til økonomi Sandsynlighedsregning og statistik Operationsanalyse 1 Mikroøkonomi 1
2. år Analyse 2 Mål- og integralteori Matematisk statistik
Introduktion til numerisk analyse Makroøkonomi 1 Videnskabsteori for de matematiske fag Finansiering 1
3. år Makroøkonomi 2 Mikroøkonomi 2 Bachelorprojekt

 

     Obligatorisk kursus
     Valgfrit kursus