Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på fødevarer og ernæring, skal du opfylde disse adgangskrav:

eller

 • En adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun i kvote 2)
  • sammen med KU's kvote 2-prøve

Desuden skal du have bestået disse fag, når du søger i kvote 1 og kvote 2:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A

Opfylder du ikke adgangskravene, se Eksamener, adgangskrav og supplering.

Er dit gennemsnit mindre end 6,0, kan du søge optagelse i kvote 2. Her skal du bestå kvote 2-prøven, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0. Din kvote 2-prøve gælder kun samme år, du søger optagelse.

Når du søger om optagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgere med dansk adgangsgivende eksamen og eventuel supplering.

Ansøgere med yderligere dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vil du søge om optagelse i kvote 1 eller komme i betragtning til optagelse på uddannelser, der har ledige pladser 26. juli og ved den efterfølgende ledig plads-optagelse, skal du have mindst 6,0 i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen.

Du kan søge i kvote 2, selvom du ikke opfylder karakterkravet på 6,0. I kvote 2 skal du deltage i en kvote 2-prøve, som viser os, om du har kvalifikationer, der svarer til mindst 6,0.

Se filmen og bliv klogere på karakterkravet.

I kvote 1 kan du søge om dispensation fra karakterkravet på baggrund af usædvanlige forhold, fristen er 15. marts kl.12.

Usædvanlige forhold er alvorlige forhold, der tydeligt har haft negativ indflydelse på din præstation og dit eksamensgennemsnit.

Se, hvordan du søger om dispensation for karakterkravet.