Adgangskrav og optagelse

Vil du søge om optagelse på bacheloruddannelsen fødevarer og ernæring, skal du opfylde følgende adgangskrav:

 • Adgangsgivende eksamen eller adgangseksamen til ingeniøruddannelserne (kun i kvote 2)
 • Mindst 6,0 i gennemsnit (se nedenfor)
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • En af følgende kombinationer:
  • Fysik B og Kemi B
  • Fysik B og Bioteknologi A
  • Kemi B og Geovidenskab A

Alle fag skal være bestået, uanset om du søger i kvote 1 eller kvote 2.