Vurdering i kvote 2 på fødevarer og ernæring

Når du søger om optagelse i kvote 2 på fødevarer og ernæring, skal du deltage i:

  1. En kvote 2-prøve
  2. Et skriftligt interviewKvote 2-vurdering på fødevarer og ernæring

Vi vurderer dine prøveresultater og interviewbesvarelser ud fra 6 kriterier: