Studiestart på fødevarer og ernæring

Hvis du vælger at søge optagelse på fødevarer og ernæring og bliver optaget på studiet, vil du have god tid til at forberede dig på studiestarten. Når du takker ja til studiepladsen, får du automatisk besked om alt det, du skal vide om den første tid på din nye uddannelse.

Brush-up workshop i matematik 20. -21. august

Brush-up workshoppen i matematik ligger d. 20. og 21. august, kl. 9-12 begge dage. Undervisningen foregår på Frederiksberg Campus.

Brush-up workshoppen i matematik i august er for dig, der starter på fødevarer og ernæring i september. Her kan du få genopfrisket matematikken fra gymnasiet. Det er en god ide at have den grundlæggende matematik i frisk erindring, da dit første kursus bygger oven på gymnasiestoffet.

På kurset vil du få genopfrisket:
•Regneregler
•Ligningsløsning
•Differentialregning
•Integralregning

Du tilmelder dig Brush-up workshoppen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Du kan godt tilmelde dig Brush-up workshoppen, hvis du kun har mulighed for at komme den ene af dagene. 

Dine første dage på uddannelsen 23. -24. august + 30. august

De første dage på uddannelsen kalder vi for campusdagene. Campusdagene ligger d. 23., 24. og 30. august.

I campusdagene introducerer vi dig til uddannelsen og til livet som studerende på Københavns Universitet. Du bliver blandt andet vist rundt på campusområdet, hører om de forskellige kurser du skal have og møder dine nye medstuderende og undervisere. Du kommer også til at høre om alt det praktiske, der er vigtigt at vide.

Campusdagene består af både faglige og sociale arrangementer. Begge dele er vigtige, så du er godt rustet til starten på dine kurser og til studielivet.

Under campusdagene og i starten af uddannelsen bliver du og dine medstuderende fulgt af en gruppe ældre studerende, rusvejlederne. De vil altid stå klar til at hjælpe dig, hvis du har et spørgsmål.

Du tilmelder dig campusdagene på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Hyttetur i slutningen af august

Rusvejlederne inviterer de nye studerende på en fælles hyttetur, også kaldet rusturen. Det er en tur, hvor der er fokus på især det sociale, og bl.a. input omkring samarbejde. På hytteturen har vi planlagt aktiviteter, hvor der er plads til alle – og det er ofte her, grundstenen til både venskaber og studiegrupper bliver lagt.

Hytteturen ligger d. 25-29. august.

Du tilmelder dig hytteturen på studiestartssiden, når du er blevet optaget på uddannelsen.

Din første undervisning starter i uge 36

Du starter med kurserne Matematik og databehandling og Fødevareproduktion, samfund og sundhed. Læs mere om kurserne på første år af uddannelsen under Undervisning og opbygning.

Find al information på studiestartssiderne

Studiestartssiderne er der, hvor vi har samlet al den vigtige information om de første uger på uddannelsen, og hvor du kan tilmelde dig diverse kurser og arrangementer. Du får besked om, hvordan du får adgang til din uddannelses studiestartssider, når du er optaget på uddannelsen.