Film om undervisningen på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring. (Varighed 2:52)

Undervisning og opbygning

Undervisningen foregår som en blanding af forskningsbaserede forelæsninger, gæsteforelæsninger med bl.a. repræsentanter fra fødevareindustrien, øvelser i laboratoriet, teoretiske regneøvelser, virksomhedsbesøg og projektarbejde. Du arbejder på den måde med dine fags problemstillinger, både teoretisk og i praksis og ofte med tæt kontakt til erhvervslivet.

I den sidste halvdel af uddannelsen har du mulighed for at tage et halvt år til udlandet for at studere på et andet universitet. Du kan også lave et virksomhedsprojekt.

Hvis du vælger at blive fødevareingeniør, får du desuden et halvt års praktik i en virksomhed, så din bacheloruddannelse varer tre et halvt år i alt.

Opbygning

Når du læser fødevarer og ernæring, får du det første år en grundlæggende naturvidenskabelig introduktion til fødevarefremstilling og ernæring, samtidig med at du tager kurser i kemi, matematik og fysik. Herefter er du klar til at arbejde med fag som fx biokemi, fødevarekemi, råvarekvalitet og videnskabsteori.

I slutningen af første år vælger du mellem tre specialiseringer, som du følger resten af din uddannelse: Sundhed og ernæring, kvalitet og teknologi eller fødevareingeniør.

Med den rette kombination af valgfrie kurser er det muligt at skifte specialisering undervejs. Afhængig af hvilken specialisering du beslutter dig for, kan du læse videre på en række forskellige kandidatuddannelser, som beskrevet under Karrieremuligheder.

Specialiseringer på fødevarer og ernæring

 

  De obligatoriske kurser på specialiseringen i sundhed og ernæring bygger videre på den grundlæggende viden, du har fået på første år. Du lærer, hvordan fødevarernes ernæringsmæssige sammensætning påvirker sundheden, og hvordan dette, sammen med valget af fødevarer, har indflydelse på livskvaliteten.

  Din viden om human ernæring bliver udbygget og kombineret med fysiologi, så du får en forståelse af sygdomsudvikling og lægemidler. Du lærer blandt andet, hvordan fødevarernes fedtstoffer omdannes i kroppen, og hvordan de påvirker fx udviklingen af hjertesygdomme i både negativ og positiv retning.

  Et andet vigtigt element er, hvordan fødevarer designes ud fra kendskab til gastronomi og forbrugernes ønsker. Du lærer, hvordan et måltid kan udvikles, så vi tager hensyn til både sundheden og den gastronomiske kvalitet af måltidet.

  Projektorienteret kursus

  Kurset "Sundhed, ernæring og livskvalitet" tager udgangspunkt i sammenhængen mellem menneskers livskvalitet og deres sundhed – blandt andet ved at se på biologiske forskelle og levevilkår blandt forskellige sociale grupper.

  Du får brug for det meste af den viden, du har opnået tidligere på uddannelsen, og alt efter din interesse kan du vægte projektarbejdet i en biologisk retning eller en social/samfundsmæssige retning.

  Begrænset valgfrie og valgfrie kurser

  De begrænset valgfrie og valgfrie kurser er din mulighed for at forfølge en faglig interesse og gøre din uddannelse personlig. Du kan både vælge kurser på KU’s Natur- og Biovidenskabelige Fakultet og på DTU, men du kan også tage kurser på andre universiteter. Du kan desuden vælge mere grundvidenskabelige kurser eller fx økonomiske kurser.

  Bachelorprojekt

  Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt. Bachelorprojektet er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du selv et fagligt emne, som du fordyber dig i. I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har 8 uger til at skrive dit projekt, og du kan skrive alene eller i en gruppe.

  Eksempler på både projekt- og bacheloropgaver:

  • Hvordan kan man lave en plante-baseret oste-analog
  • Pakningens rolle for mørning af oksekød
  • God, sund og langtidsholdbar rummad til NASA
  • Ændringer i mælkepulver, når der tilsættes jern
  • Vegetarkosts effekt på overvægt
  • Hvordan kan nudging bruges til at få folk til at spise sundere?

  Hvilke kompetencer får du?

  Når du har gennemført specialiseringen i sundhed og ernæring, har du blandt andet fået viden om fødevarekomponenters struktur og egenskaber samt kemien bag de ændringer, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

  Du vil også have viden bæredygtighed og om sammenhænge mellem fødevareproduktion, ernæring og human fysiologi og sammenhænge mellem sociale forhold og valg af livsstil.

  Derudover vil du kunne følge og tage stilling til holdningsdannelse og politiske beslutningsprocesser omkring fødevare- og ernæringsforskningen. Herunder dyreetik, forbruger- og erhvervsholdninger, sensoriske test og forbrugertest.

  Specialiseringen i sundhed og ernæring er bygget sådan op. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

  Begrænset valgfrie kurser

  Du skal vælge to begrænset valgfrie kurser fra listen herunder:

   

  De obligatoriske kurser på specialiseringen i kvalitet og teknologi handler om fødevarer, men med forskellige indgangsvinkler til emnet.

  Du får redskaber til at løse problemer omkring fødevarer, fødevarefremstilling, bæredygtighed og sundhed. Fx har du fødevarekemi, fødevaremikrobiologi og fødevareteknologi, hvor du bygger videre på din grundlæggende viden fra første år. 

  Du lærer blandt andet om de mikrobiologiske forandringer, der sker ved fremstilling af mejeriprodukter. Eksempelvis er mælk en vare, som kan forarbejdes til mange forskellige produkter. Yoghurt, creme fraiche, smør og ost er alle fremstillet ud fra samme råvare. Ved kendskab til den biologi og teknologi, der bruges i produktionen, er det muligt at forarbejde mælken til alle disse produkter.

  Fødevareteknologi på DTU

  Kurset i fødevareteknologi foregår på DTU. Det er et problemorienteret forløb, som samler al den viden, du har fra dine andre kurser. Du fordyber dig i tværfaglige teknologiske problemstillinger omkring fødevarer.

  Kurset består af forelæsninger, laboratorieøvelser og regneøvelser, hvor der arbejdes med valg og anvendelse af udstyr, processer og metoder i relation til industriel produktion af fødevarer.

  Valgfrie kurser

  De valgfrie kurser er din mulighed for at forfølge en faglig interesse og gøre din uddannelse personlig. Du kan både vælge kurser på Københavns Universitet og på DTU, men du kan også tage kurser på andre universiteter. Kurserne kan være fødevareorienterede eller sundhedsorienterede. Du kan desuden vælge mere grundvidenskabelige kurser eller fx økonomiske kurser.

  Bachelorprojekt

  Du afslutter din bacheloruddannelse med et bachelorprojekt, som er et selvstændigt, skriftligt arbejde. Her vælger du selv et fagligt emne, som du fordyber dig i.

  I bachelorprojektet skal du vise, at du har tilegnet dig faglig viden, som du kan bruge på en snæver problemstilling. Du har 8 uger til at skrive dit projekt, og du kan skrive alene eller i en gruppe.

  Eksempler på både temaprojekter og bacheloropgaver:

  • Hvordan kan man lave en plantebaseret oste-analog
  • Pakningens rolle for mørning af oksekød
  • God, sund og langtidsholdbar rummad til NASA
  • Ændringer i mælkepulver, når der tilsættes jern
  • Vegetarkosts effekt på overvægt
  • Hvordan kan nudging bruges til at få folk til at spise sundere

  Hvilke kompetencer får du?

  Når du har gennemført specialiseringen i kvalitet og teknologi, har du blandt andet fået viden om fødevarekomponenters struktur og egenskaber samt kemien bag de ændringer, der sker i forbindelse med forarbejdning, opbevaring og anvendelse.

  Du vil også have viden om råvarekvalitet, bæredygtighed, procesteknologiske enhedsoperationer og ernæringsmæssige sammenhænge, som påvirkes af fødevareproduktion.

  Derudover vil du kunne følge og tage stilling til holdningsdannelse og politiske beslutningsprocesser omkring fødevareproduktion og de sundhedsmæssige aspekter af produktionen og identificere og diskutere problemstillinger i forbindelse med fødevareproduktion på nationalt såvel som globalt plan.

  Specialiseringen i kvalitet og teknologi er bygget sådan op. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold:

   

   

  Film om praktikken på specialiseringen som fødevareingeniør. (Varighed 0:52)

  På specialiseringen som fødevareingeniør følger du samme uddannelsesforløb som på kvalitet og teknologi + et halvt års praktikophold.

  Praktikopholdet er hos en fødevarevirksomhed eller i et kontrollaboratorium, hvor du bruger din viden i praksis. Samtidig får du en smagsprøve på "det virkelige liv" og oplever, hvordan fødevareproduktion foregår. Du har mulighed for at tage din praktik i udlandet.

  For at komme i praktik skal du have bestået alle obligatoriske kurser på første og andet år. Dette krav sikrer, at du har de optimale forudsætninger for at få mest muligt ud at praktikken.

  Der findes tre typer af praktik, der er godkendt som kompetencegivende:

  Fra studieåret 2025/26 er der adgangsbegrænsning på mejeripraktikken

  På grund af et begrænset antal praktikpladser i mejeriindustrien er der en adgangsbegrænsning på 25 pladser årligt fra og med studieåret 2025/26. Adgangsbegrænsningen gælder for nye studerende, der bliver optaget på fødevarer og ernæring i 2022 og fremadrettet. Nuværende studerende bliver ikke berørt af ændringen.

  Begrænsningen betyder, at hvis antallet af tilmeldte overstiger 25, vil det være dit karaktergennemsnit i de obligatoriske kurser i de første seks undervisningsblokke, der afgør om du kan komme i mejeripraktik. Vurderingen af dit gennemsnit bliver vægtet i forhold til antallet af ECTS-point.

  Hvis du ikke får tildelt en plads, har du mulighed for at vælge fødevareingeniørpraktik i stedet.

  Dispensation fra kompetencegivende praktikforløb

  Du kan blive fødevareingeniør uden at gennemgå det obligatoriske praktikforløb, hvis du har en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker, procesteknolog, levnedsmiddeltekniker, slagter eller laborant/bioanalytiker.

  Du kan blive mejeriingeniør uden at gennemgå det obligatoriske praktikforløb, hvis du har en afsluttet uddannelse som mejerist, mejeritekniker eller procesteknologi med mejerispeciale.

  Hvilke kompetencer får du?

  Når du har gennemført uddannelse som fødevareingeniør, har du fået samme viden som en bachelor, der har gennemført specialiseringen i kvalitet og teknologi.

  Derudover har du været i praktik i et halvt år i en fødevarevirksomhed, og dermed prøvet at anvende din viden fra studiet i praksis og opnået forståelse af, hvordan produktion og kvalitetsstyring foregår i fødevareindustrien.

  Du vil desuden kunne anvende teoretisk viden på reelle udviklings- og forskningsrelevante eller industrielle problemstillinger.

  Specialiseringen som fødevareingeniør ser sådan ud. Klik på kursusnavnet for at se en nærmere beskrivelse af kursets indhold: